Siirry sisältöön

Säätiö katsoo, että YYA-selostus on puutteellinen sekä arvioitujen satamatunnelin vaihtoehtojen, arviointinäkökulmien että aikahorisontin suhteen.

Säätiö katsoo, että Länsisataman autotunnelin pohjoista aukkoa ei tule sijoittaa Lapinlahden puistoon eteläosaan. Tunneliaukon sijoittaminen puistoon tuhoaisi peruttamattomasti luontoarvoja kuten Suomen tiukasti suojellun kirvelilattakoin ainoan vahvan esiintymän Suomessa ja liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikkoja. Tunneliaukko vaatisi noin 70 puun kaatamista, joista osa on vanhoja jalopuita kuten kynäjalavia.

Säätiö katsoo että vaikutusten ennakkoarviointi on puutteellinen ihmisiin kohdistuvien vaikutusten osalta, ja peräänkuuluttaa sekä mielenterveysvaikutusten arviointia että lapsiin kohdistuvien vaikutusten arviointia.

Säätiö esittää uuden vaihtoehdon satamatunnelille, jossa aukko sijoittuu Ilmarisen talon länsipuolelle, mahdollistaen Länsiväylän ylittävän vihreän kannen ja lisärakentamisen kannen päälle Porkkalankadun varteen (kuva).