Gå till innehåll

SamSinne

Det är möjligt att förbättra mental- och missbrukarvården i samband med social- och hälsovårdsreformen. Fungerande modeller för att reformera mentalvårds- och missbrukartjänsterna har sammanställts inom ramen för projektet SamSinne (YhdessäMielin).

Sexmissbruk

En normal sexualitet kan visa sig på många olika sätt, och en stark sexuell lust är inte i sig ett tecken på ett problem. Om dina sexuella behov fyller dina tankar till den grad att det påverkar ditt liv negativt kan det vara fråga om sexmissbruk. Sexmissbruk är en form av beroende.

Spelberoende

Att spela är ett gott tidsfördriv för många, men om spelandet börjar dominera ditt liv på bekostnad av arbete, familj och vänner kan det vara fråga om spelberoende. Spelberoende är ett psykiatriskt tillstånd som du ska söka hjälp för.

Mentalvården

I Finland är välfärdsområdena ansvariga för att ordna mentalvården. Mentalvårdstjänster erbjuds även av privata tjänsteproducenter och aktörer inom den tredje sektorn, dvs. olika föreningar.

Självdestruktiva tankar är inte ovanliga

Vem som helst kan ha självdestruktiva tankar under livets gång. Självskadebeteende kan komma till uttryck oberoende av personens ålder, kön, bakgrund och livssituation.

Psykiatriska tillstånd

Psykiatriska tillstånd är psykisk ohälsa som uppfyller kraven på en psykiatrisk diagnos. Psykisk belastning och psykiska besvär ska inte klassificeras som sjukdomar.

Psykos

Psykoser är psykiatriska tillstånd med störd verklighetsuppfattning. Tidig behandling är viktig, och du kan återhämta dig helt efter en psykos. Psykosmediciner är ofta en väsentlig del av behandlingen, som sker i specialistvården.

Effektiv behandling för depression

Egentlig depression kan effektivt behandlas med psykoterapi och depressionsmediciner. Ju tidigare du söker vård, desto bättre är behandlingsresultatet. Hjälp finns att få på den egna hälsocentralen eller från företags- eller skolhälsovården.

Egen återhämtning från depression

Återhämtningen från depression varierar från person till person, men du kan främja den genom sunda livsvanor, motion, att träffa vänner och göra det som känns meningsfullt för dig. Vi har alla nytta av ett positivt tänkesätt, men speciellt viktigt är det för den som lider av depression.

När en närstående har depression

När någon nära oss lider av depression skapar det ofta blandade och svåra känslor. Då är det viktigt att ta hand om sitt eget välbefinnande. Anhörigas och vänners välbefinnande är en resurs som kan delas med den som har depression.