Siirry sisältöön
Nuori mies keskustelee auttajan kanssa

Puolet itsemurhan tehneistä oli käynyt terveydenhuollossa viimeisen viikon aikana

Suomalaisen tutkimuksen mukaan lähes puolet itsemurhan tehneistä oli käynyt viimeisen viikon aikana terveydenhuollosssa. Itsemurhapäivänään 21 % oli ollut terveydenhuollon vastaanotolla. Tulokset viittaavat siihen, että terveydenhuollossa on haasteita itsemurhavaaran arvioimisessa tai vaikuttavaan hoitoon ohjaamisessa.

Palaset kohdalleen

Palaset kohdalleen -hankkeen (2011-2013) tavoitteena oli juurruttaa monimuotoinen perheterapeuttinen työskentely (MDFT) osaksi nuorten palvelupalettia Suomessa.

Kun nuori masentuu

Nuoruusiän masennukseen kuuluu usein aikuisiän masennuksesta poiketen ärtyneisyys ja vihaisuus. Yhteistä on, että mielihyvää tuottaneet asiat lakkaavat kiinnostamasta.

Ketkä tekevät mielenterveystyötä?

Mielenterveystyössä toimivien henkilöiden koulutus ja tehtävät poikkeavat toisistaan. Tässä osiossa kuvataan lyhyesti ja yleisellä tasolla mielenterveysalan ammattilaisten nimikkeitä ja tehtäviä.

Psykoosit

Psykoosi on yleinen termi mielenterveyden häiriölle, jossa henkilö on menettänyt joltain osin kosketuksensa todellisuuteen. Moniin vakavimpiin ja pitkäkestoisiin mielenterveyden häiriöihin liittyy psykoottisia oireita.

Yleistynyt ahdistuneisuus

Ahdistuneisuus on tunnetila, johon voi liittyä jännitystä, pelkoa, levottomuutta, huolestuneisuutta tai jopa paniikin tai kauhun kokemus. Ajoittaisina pelko ja lievä ahdistuneisuus ovat arkipäiväisiä, kaikkien elämään joskus kuuluvia tunteita.

Mielenterveyspalvelut

Suomessa mielenterveyspalvelujen järjestäminen on hyvinvointialueiden vastuulla. Mielenterveyspalveluita tuottavat lisäksi yksityiset palveluntuottajat ja kolmannen sektorin toimijat eli erilaiset järjestöt.