Siirry sisältöön

MDFT – Uusi työtapa nuorten monimuotoisiin ongelmiin

Kirja esittää multidimensionaalisen perheterapian ja kuvaa työmenetelmän tuottamia ensimmäisiä hoitotuloksia Suomessa.
Piirros, jossa nuoren ihmisen kasvot keskellä
ISBN:
978-952-7022-06-1
Julkaisuvuosi:
2014
Koko:
88 s.

Miten voisi parhaiten auttaa nuoria, joilla on useita samanaikaisia vaikeuksia? Miten voitaisiin varmistaa, että nuoret eivät keskeyttäisi hoitoa, vaan muutos pääsisi oikeasti syntymään? Millaisia kokemuksia Suomessa on näyttöön perustuvien hoitomallien käyttöönotosta ja jalkautumisesta?
Tässä julkaisussa selvitetään nuorten auttamistyön eri tekijöitä ja niiden vaikutuksia hoitotuloksiin. Lisäksi kartoitetaan uusien työtapojen kehittämisen vaiheita. Teoksen alkuosassa teemoja tarkastellaan yleisellä tasolla. Loppuosassa poraudutaan yhden näyttöön perustuvan työmallin, multidimensionaalisen perheterapian (MDFT), käyttöönotosta kertyneiden kokemusten kuvaamiseen
ja niistä saadun opin pohtimiseen. Teoksen tavoitteena on antaa oman työn kehittämisestä kiinnostuneille tietoa siitä, mitä kannattaa huomioida tällaisen työmallin käyttöönotossa sekä millaisia mahdollisuuksia ja haasteita käyttöönottoon liittyy.


Kirja on MIELI ry:n Palaset kohdalleen -hankkeen loppujulkaisu. Hanketta rahoittivat RAY ja Suomen Lääkäriliitto. Voit tulostaa kirjan alla olevan linkin kautta, kirjaa ei ole tilattavissa painettuna versiona.

Sivua muokattu 16.2.2024

Ota yhteyttä

Jenni Tolvanen

Päällikkö, Perheet ja mielenterveys -yksikkö
+358 40 662 7551
etunimi.sukunimi@mieli.fi


Sisältö liittyy seuraaviin aihealueisiin: