Gå till innehåll

Tillfällig psykisk belastning och psykiska besvär är normala reaktioner och ska inte klassificeras som sjukdomar. Längre och mera intensiva symtom, som hindrar dig i din vardag och ditt liv kan vara psykiatriska tillstånd.

Begreppet psykisk hälsa

Psykisk hälsa är ett paraplybegrepp, som innefattar både psykiskt välbefinnande och psykisk ohälsa. Psykiskt välbefinnande och psykisk ohälsa är olika dimensioner och inte varandras motsatser. Även om det finns samband mellan dimensionerna så kan exempelvis människor som inte har någon psykisk ohälsa uppleva ett lågt psykiskt välbefinnande. På samma sätt kan personer med psykisk ohälsa uppleva psykiskt välbefinnande.

Den psykiska hälsan främjas av till exempel fysisk hälsa, goda människorelationer och en trygg uppväxtmiljö. Många samhälleliga faktorer, till exempel tillgången till utbildning och arbete, och förhärskande värden och attityder, såsom toleransen för mångfald, är viktiga förutsättningar för psykisk hälsa.

Psykisk hälsa belastas till exempel av marginalisering och fattigdom, olika kriser som separationer, förluster och traumatiska upplevelser. Om belastningen blir för stor kan det leda till psykisk ohälsa och till om med ett psykiatriskt tillstånd.

Begreppen psykisk ohälsa och psykiatriska tillstånd

Psykisk ohälsa är ett brett begrepp, som förutom psykiatriska tillstånd även omfattar psykiska besvär, som inte uppfyller kraven för en psykiatrisk diagnos. På finska är motsvaras begreppet ungefär av ”mielenterveysongelma”.

Psykiatriska tillstånd är psykisk ohälsa där kraven för en psykiatrisk diagnos är uppfyllda. Flera kriterier måste föreligga för att en diagnos på ett psykiatriskt tillstånd ska kunna ställas. Kriterierna har fastställts i internationella klassifikationssystem. Symptomen måste även ha varit närvarande under en viss sammanhängande tidsperiod och medföra en nedsättning av psykisk funktionsförmåga. Psykiatriska tillstånd kan vara av övergående eller bestående natur. På finska är motsvarande begrepp ”mielenterveyden häiriö”.

Det är bra att komma ihåg att uppfattningen om psykisk hälsa och ohälsa varierar i olika kulturer. Den har också varierat i olika tidsåldrar. Informationen som presenteras här är baserad på en västerländsk syn på psykiatris och psykologi samt på aktuell forskning om psykiatriska tillstånd.

Förekomsten av ett psykiatriskt tillstånd är aldrig entydigt. Psykisk ohälsa är ofta övergående. Vi är mera belastade i vissa livsskeden än i andra, och tillfälligt psykiskt illabefinnande i en svår livssituation är både vanligt och normalt. Men om belastningen utvecklas till ett psykiatriskt tillstånd är det viktigt både känna igen tillståndet och få rätt behandling.

Det är nyttigt att känna till olika psykiatriska tillstånd, så att man kan söka hjälp i tid och vid behov hänvisa andra till vård. Här hittar du information till exempel depression, fobier eller bipolär sjukdom och om hur du kan få hjälp och stöd vid psykisk ohälsa. Det är ändå bra att överlåta diagnostiseringen åt läkaren.

Utbildningen Psykiska första hjälpen 2 erbjuder mera information om psykisk ohälsa och redskap att bemöta den människa som har psykisk ohälsa.