Gå till innehåll

När du genomgår en kris kan du uppleva ett brett spektrum av symtom och känslor, såsom ångest, nedstämdhet, sömnlöshet, irritabilitet och fysiska besvär. Din trygghetskänsla försvagas och du kan uppleva en känsla av att tappa greppet om livet.

En kris kan uppstå av många olika livsskeden och -händelser

En kris kan utlösas av en plötslig förändring eller en omskakande händelse. Den kan också vara resultatet av flera samtidiga stressande händelser. Också en naturlig och förutsägbar livshändelse kan orsaka en kris.

Krisernas mångfald illustreras av att man kan dela in dem i utvecklings-, livs- och traumatiska kriser:

Utvecklings- och livskriser

Utvecklings- och livskriser är en del av den normala livsförloppet när människor går från ett skede i livet till ett annat, till exempel när de går i pension efter en lång karriär. En positiv händelse, t.ex. ett önskat barns födelse, kan också utlösa en kris.

Traumatiska kriser

En traumatisk kris utlöses ofta av en ovanligt kraftfull och från det normala avvikande händelse som åtföljs av en stor känslomässig chock, som man inte har styrka att själv hantera. Det kan t.ex. handla om en nära anhörigs plötsliga död eller eget insjuknande i en allvarlig sjukdom.

Livet fortsätter efter krisen

Människors förmåga att tolerera svåra eller nya livssituationer är mycket olika. En person kan klara sig med mycket få symtom, en annan kan behöva mer hjälp och tid för återhämtning. Kriser kan också väcka minnen av tidigare svåra livssituationer. Detta kan göra att situationen känns extra svår. Å andra sidan kan en kris ge dig möjlighet att omvärdera saker och ting och bli psykiskt starkare.

Kriser rubbar den grundläggande tryggheten och känslan av kontinuitet i livet. Återhämtningen är en individuell process och det lönar sig att söka stöd hos närstående eller professionella. Är du i en kris kan du också försöka reflektera över hur du har hanterat svåra situationer och kriser tidigare i ditt liv och vad som har hjälpt dig att gå vidare.

Om du behöver samtalshjälp

  • Den svenska kristelefonen nås på 09 2525 0112 och är öppen mån och ons kl 16-20 samt tis, tors och fred 9-13. På finska är kristelefonen tillgänglig dygnet runt på 09 2525 0111. Den ukrainska linjen 09 2525 0114, den ryska linjen 09 2525 0115 och den engelska linjen 09 2525 0116 har egna öppettider.
  • Sekasin-chatten för unga är öppen för privata chattsamtal på svenska alla dagar 15-19. Se www.sekasin.fi/se (öppnar ny sida). Den kompletteras andra tider av Ärligt talat -chatten. På finska är Sekasin-chatten öppen alla dagar: mån-fred kl 9-24, lör-sön kl 15-24. 
  • Vuxna kan chatta i Tukinets MIELI kriisichat på finska må-to kl 15-19. Se tukinet.net (öppnar ny sida)
  • MIELI rf:s kriscenter runt om i landet erbjuder personlig samtalshjälp, till exempel i Helsingfors eller Vasa. Mottagningen kan även ske per distans.