Gå till innehåll

MIELI Kriscenter Helsingfors erbjuder kortvarig kris- och samtalshjälp som stöd för att klara av kriser för alla som bor i Finland, även nyfinländare, asylsökande, flyktingar, offer för människohandel och papperslösa. Vi erbjuder krishjälp på finska, svenska och engelska samt vid behov med hjälp av en tolk på klientens modersmål. Krishjälpen är kostnadsfri och man kan även ta kontakt anonymt. 

För att boka tid behövs ingen remiss, den egna krisupplevelsen räcker. Vanliga orsaker för att söka hjälp hos kriscenter är: 

  • svår livssituation 
  • svårighet att anpassa sig till en ny kultur  
  • problem inom parförhållandet eller familjen 
  • självdestruktiva tankar 
  • plötsliga förluster 
  • olyckor, våld 
  • psykiska problem.

Tidsbokning:

Tel: 09 4135 0510 

Öppet: mån–tors kl. 9–12 och kl. 13–15, fre 9–12 

MIELI Kriscenter Helsingfors 

Magistratsporten 4A, 4:e våningen 
00240 Helsingfors 
hki-kriisikeskus@mieli.fi