Gå till innehåll

Oväntade och exceptionella händelser, till exempel stora olyckor, våldshandlingar eller terrorattacker, rubbar vår känsla av trygghet. Nationella och internationella krissituationer kan vara chockerande upplevelser för de drabbade och deras närstående.

Verkningarna av en stor olycka kan drabba också dem som kunde ha varit på plats när den inträffade. Händelsen kan beröra och skapa ångest också utan att man på minsta vis varit delaktig i det skedda. En sådan händelse kan återuppväcka minnen av tidigare upprörande olyckor man varit med om.

Ge utlopp för dina känslor

Det är naturligt och sunt att drabbas av starka känslor och reaktioner som kan kännas skrämmande och onaturliga i samband med upprörande händelser. Det är också helt naturligt att känna sorg och ilska i sådana situationer. Psykiska spänningar och symptom på depression och ångest kan också förekomma, särskilt om du redan tidigare känt dig mentalt sårbar.

Efterdyningarna av upprörande händelser kan pågå länge. Det är inte ovanligt att händelserna om och om igen i detalj upprepar sig inför ens inre syn. Du kan också drabbas av sömnlöshet, extrem trötthet, minnesförlust och koncentrationssvårigheter.

Samtal och rutiner hjälper dig att gå vidare

Det är viktigt att du funderar över vad som hjälper dig när du går igenom det som hänt. Det är också viktigt att du pratar med dina närstående om de känslor och tankar händelsen väckt hos dig. Också kamratstöd kan hjälpa.

Du kan också bearbeta dina känslor genom att till exempel rita och måla, skriva, gå ut i naturen, sporta eller spela musik.

Vanliga vardagsrutiner ökar känslan av trygghet. Därför är det bra att du återgår till jobbet, skolan och dina hobbyer så fort som möjligt. I upprörande situationer där känslan av trygghet skakas i grunden är det viktigt att du inte glömmer att äta och sova regelbundet. I sådana situationer är det inte heller ändamålsenligt att använda rusmedel. Ge dig själv den tid du behöver för att återhämta dig.

Det är angeläget att barnen informeras så sanningsenligt som möjligt om vad som hänt, med beaktande av deras ålder, naturligtvis. Med lekens och fantasins hjälp kan man tillsammans  bearbeta rädslor som hänför sig till det skedda. När det gäller barn är det särskilt viktigt att upprätthålla vardagsrutinerna.

Dröj inte för länge med att söka hjälp

Småningom minskar reaktionerna inför det som hänt och ofta går de om av sig själva. Men om så inte sker och det känns omöjligt för dig att återgå till ett normalt liv, är det skäl att du söker dig till professionell hjälp. Om du isolerar dig, får ospecificerade fysiska symptom och använder mer rusmedel än vanligt, visar du tecken på att du behöver extra hjälp och stöd.

Tag kontakt: