Gå till innehåll

Vid plötsliga dödsfall blir anhöriga ofta utan stöd

Sorgkonferensen som arrangeras i april kommer att behandla plötslig död i samhället. Plötsliga dödsfall är situationer där de anhöriga ofta blir ensamma med sin sorg eftersom inga vårdrelationer har hunnit skapas.

Rutiner underlättar återhämtningen efter en omskakande händelse

Om du varit med om en oväntad eller exceptionell händelse är vardagliga rutiner ett bra stöd för återhämtningen. Det underlättar också om du delar dina känslor och upplevelser med människor du har förtroende för. Vid behov kan du alltid söka professionell hjälp.

Traumatisk sorg

Om en förlust varit särskilt upprörande och känns olidlig att bära brukar man tala om traumatisk förlust eller traumatisk sorg. Den traumatiska sorgen är i allmänhet en följd av att en närstående dött plötsligt eller våldsamt.

Barns sorg

Det kan vara svårt för ett barn att hitta ord för sorgen. Därför är det viktigt att du är så tydlig och konkret som möjligt och att du beaktar barnets ålder när du talar med hen om sorgliga tilldragelser. Förutom samtal behöver barn bearbeta sin sorg på andra mera konkreta sätt.

En förlust åtföljs ofta av sorg

Sorgen är en individuell upplevelse och var och en av oss har rätt att sörja på sitt eget sätt. Sorgen kommer vanligen i vågor, en dag kan kännas svårare en en annan.

Sorgen är en del av livet

Den allmänna uppfattningen om sorg är att den är naturlig och livsbejakande och att den hjälper oss att komma vidare efter en svår förlust. Sorgen kan inbegrip både tärande saknad och längtan liksom även trösterika minnen.