Gå till innehåll

Den traumatiska sorgen präglas av starka och smärtsamma minnen av den döda, en oförmåga att acceptera det som hänt och svårigheter att tänka sig ett liv utan den döda samt en känsla av att man håller på att förlora förståndet. Andra typiska kännetecken för traumatisk sorg är till exempel att livet känns meningslöst och att man upplever att en del av en själv har dött och att man vill undvika platser, känslor och tankar som har med den döda att göra. Ibland kan också avsaknaden av känsloreaktioner vittna om traumatisk sorg. Traumatisk sorg kan även leda till depression. 

Att återhämta sig efter traumatisk sorg

För den som lider av traumatisk sorg är det viktigt att få tillfälle att grundligt gå igenom det som hänt. Genom djupgående samtal kan man få en större förståelse för att dödsfallet verkligen har inträffat och på vilket sätt det står i relation till den överlevandes eget liv. Den som genomgått exeptionellt svåra händelser kan ibland liksom lösgöra sig från händelsen, hen kan helt enkelt inte ta in det skedda. En människa kan känna både utanförskap och olidligt lidande samtidigt.

Den som upplever traumatisk sorg måste i allmänhet först bearbeta den traumatiska händelsen före hen till fullo kan gå in i den helande sorgefasen. När man tillräckligt grundligt bearbetat de händelser som ledde till förlusten går den traumatiska sorgen småningom över i vanlig sorg. Det innebär alltså att personen småningom anpassar sig till den nya förändrade situationen och förmår tänka på den döda med större tillförsikt och det tvångsmässiga upprepandet av händelsen i tankarna minskar. Efterhand förvandlas händelsen till en del av den egna livserfarenheten och den drabbade förmår på nytt rikta blickarna framåt i livet.

Skillnader i arbetet med sorg och trauma

Sorgearbete

Minnesbilder av den man förlorat

  • Uppmuntrande minnen av den döda
  • En lust att prata om den döda
  • Sorg, längtan, depression
  • Uppmuntrande drömmar om den döda

Traumabearbetning

Ständigt åtekommande minnesbilder av den upprörande händelsen

  • Man undviker situationer och allt som påminner om det som hänt
  • Det är svårt att tala om det skedda
  • Ångest, rädslor, depression
  • Mardrömmar, man återupplever de upprörande ögonblicken om och om igen

Traumabearbetning föregår sorgearbetet

Den som lider av traumatisk sorg kan behöva professionell hjälp för att bearbeta sitt trauma och sin sorg. Du kan reservera tid på social- och hälsovårdsstationerna i din egen kommun eller på kriscentret hos en krisarbetare. Det finns olika möjligheter när det gäller att bearbeta sorg och förlust, till exempel finns det olika slags stöd- och intensivgrupper som samlas varje vecka på många kriscenter runt om i Finland.