Gå till innehåll

Vid plötsliga dödsfall blir anhöriga ofta utan stöd

Sorgkonferensen som arrangeras i april kommer att behandla plötslig död i samhället. Plötsliga dödsfall är situationer där de anhöriga ofta blir ensamma med sin sorg eftersom inga vårdrelationer har hunnit skapas.

Traumatisk sorg

Om en förlust varit särskilt upprörande och känns olidlig att bära brukar man tala om traumatisk förlust eller traumatisk sorg. Den traumatiska sorgen är i allmänhet en följd av att en närstående dött plötsligt eller våldsamt.

När en närstående har depression

När någon nära oss lider av depression skapar det ofta blandade och svåra känslor. Då är det viktigt att ta hand om sitt eget välbefinnande. Anhörigas och vänners välbefinnande är en resurs som kan delas med den som har depression.