Gå till innehåll

Depression hos en nära person kan vara en svår upplevelse och tung börda: du kan känna att du är ensam och hjälplös i situationen och du kan uppleva oro över den som är deprimerad. Som anhörig eller närstående kan det vara bra att du kommer ihåg att du inte behöver, och inte heller bör, följa med i eller instämma med den deprimerades sinnesstämning. På samma sätt behöver du inte reagera eller försöka hitta en lösning på alla manifestationer av ångest hos den som hr depression. Det viktigaste är att komma ihåg att berätta för den andra personen att hen är viktig för dej.

Deprimerade personer har ofta inte energi att upprätthålla personliga relationer och de kan isolera sig från resten av världen. Trots det är nära relationer och ett socialt nätverk viktiga för dem: människor med depression behöver få uppleva att människorna närmast dem bryr sig om dem och tror på dem.

Familj och vänner måste ta hand om sitt eget välbefinnande och hantering

Ofta upplever den deprimerade hjälp av att veta att någon bryr sig om hen. Det är viktigt att du som anhörig kommer ihåg att behandlingen av depressionen är vårdpersonalens uppgift och inte din uppgift. Men det är ofta de anhörigas uppgift att upprätthålla deprimerade personers hopp: att påminna dem om att de får den behandling de behöver och att det är möjligt att övervinna depression.

Som anhörig till en människa med depression är det viktigt att du kommer ihåg att ta hand om ditt eget välbefinnande. Blir du utmattad har du inte energi att stödja någon annan. Därför är det så viktigt att du försöker leva ditt eget liv och fortsätter att göra det som får dig att känna välbefinnande. Att njuta av livet är inte förbjudet, även om du har en närstående med depression.

Det är kanske bra att du kommer ihåg att personen med depression verkligen inte vill se att människor nära hen blir utmattade; i själva verket kan hen till och med vara rädd för att bli en börda. Att du som anhörig eller vän upprätthåller ditt personliga välbefinnande är inte bort från den som är deprimerad; istället skapar det en gemensam resurs.

Det finns kamratstödsaktiviteter är för anhöriga och vänner till personer som lider av depression. Det kan vara bra att diskutera med människor i samma situation.