Gå till innehåll

Under en depression kan det vara svårt att tro att du kommer att återhämta dig. Men faktum är att varje år återvänder tusentals finländare till arbete eller studier efter att ha återhämtat sig från depression. Återhämtningen varierar från person till person, men här har vi samlat information om vad som kan gynna återhämtningen från depression och annan psykisk ohälsa.

Det är viktigt med sunda livsvanor. Trots att det kan vara motigt, är det viktigt att äta hälsosamt och ha en regelbunden sömnrytm. Motion är bra för sinnesstämningen, så försök ta dig ut varje dag, även om det bara handlar om att gå runt kvarteret. Alkohol kan göra att du mår bättre för stunden, men förstärker i det långa loppet depressionen och därför ska du undvika att dricka alkohol.

Optimistisk livsattityd

Under en depression är det är svårt att känna sig optimistisk inför framtiden, för till depressionens symptom hör nedstämdhet, melankoli och brist på framtidstro. Om du trots detta medvetet försökte upprätthålla en positiv attityd och tro på din egen förmåga att klara dig, återhämtar du dig snabbare.

Lär dig att undvika negativa tankar

Den första episoden av depression utlöses ofta efter att man upplevt en eller flera traumatiska händelser i sitt liv, såsom skilsmässa, uppsägning eller andra förluster. Forskning visar dock att betydelsen av sådana negativa händelser inte är lika stor vid senare depressiva episoder. Istället verkar det som om det är mer sannolikt att depressionen återkommer på grund av negativa tankar och sinnebilder.

Detta är som en ond cirkel. När nedstämdheten börjar, blir tankarna mer mörka och melankoliska: ”Jag duger ingenting till”, ”jag undrar vad alla tänker om mig när jag är så här”, ”jag misslyckas hela tiden”. Dessa negativa tankar i sin tur orsakar personen att se sig själv och sin omgivning i ett allt mer pessimistiskt ljus.

De flesta människor kommer över den här typen av bekymmer och grubbel, men om du har depression är negativt tänk vanligare och mera bestående. Om episoderna av depression upprepar sig, kan det vara bra att du lär dig olika sätt att kontrollera dina tankar. Det är viktigt att du observerar om dina tankar igen börjar cirkla kring negativa saker och att inse att sådant tänk inte främjar ditt välbefinnande.

En sådan medvetenhet om de egna tankarna är en resurs inte bara vid depression utan även i många andra former av psykisk ohälsa. Att återhämta sig från till exempel bulimi eller andra ätstörningar blir lättare när patienten är medveten om de problem och tankar som kan utlösa hetsätning eller överdriven bantning. Om du har bipolärt syndrom är det särskilt viktigt att lära sig att förutse symtomen på mani.

Skrivande och andra hjälpsamma aktiviteter

Att skriva hjälper dig att analysera svåra upplevelser, tankar och känslor, vilket ökar självförståelsen. Vissa människor som har återhämtat sig från depression säger att endast genom att skriva och läsa sina egna texter började de förstå orsakerna till sitt tillstånd. Att skriva en dagbok är kanske det vanligaste sättet att förlösa och förstå den egna ångesten, men många skriver också dikter eller berättelser. Förutom att skriva, kan också att till exempel måla eller spela och lyssna på musik främja förståelsen för personliga känslor och främja återhämtningen.

Motion

Motion ökar utsöndringen av må-bra-ämnen i hjärnan och kan därför bidra till att lindra särskilt depression och ångest. Om du har egentlig depression kan du ha svårt att hitta energi ens för en kort promenad. Om du övervinner dig själv och kommer ut kan du må bättre. Det är bra att ta som utgångspunkt att ens lite motion är bättre än ingen motion. Att motionera minskar förutom depression och ångest också nervositet och spänning.

Stöd av familj och vänner

Depressionen försvinner inte genom att man ber den deprimerade personen att gaska upp sig och ta sig i kragen, men stöd från familjer och vänner har ändå visat sig ha en stor inverkan på återhämtningen. Om du har depression isolerar du dig ofta, och tröttheten som hör till depressionen kan göra det svårt att lämna hemmet. Därför kan till exempel ett enkelt besök på stan med vänner eller matlagning tillsammans vara något som uppmuntrar.

Naturligtvis bör du inte glömma bort att vila, men att dra sig tillbaka från sociala kontakter främjar inte återhämtning. Om du har depression är det bra att själv reflektera över vad som kan främja din personliga återhämtning. Alla är vi olika: inte alla har familj eller vänner att prata med och andra kanske tycker att det är för svårt att prata om sin depression.

Att hitta saker som gör livet meningsfullt

Många som lidit av depression har sagt att de märkte att de hade börjat återhämta sig när små saker kändes bra igen efter lång tid. Vad som är meningsfullt och viktigt är individuellt. Du medvetet leta efter det som är viktigt för dig eller till och med finna det av en slump.

Du bör göra saker som du tror kan få dig att må bra eller som du brukade må bra av. Även små stunder av glädje kan vara steg mot din återhämtning.

.