Gå till innehåll

Depressionsskolan

Pris:
17.5 €
ISBN:
978-952-5513-69-1
Skribent:
Tarja Koffert ja Katriina Kuusi
Utgivare:
SMS-Tuotanto Oy
Publicerad:
2010
Omfattning:
55 sivua
Köp i nätbutiken

 
Stress, utbrändhet och depression hör ihop och blir lätt en ond cirkel. Depressionsskolan är en form av självstudier, med syftet att förebygga och bryta den onda cirkeln. Målet med de systematiska självstudierna är att öka medvetenheten om sina sinnesstämningar och få verktyg att påverka dem. Man studerar med hjälp av arbetsbokens uppgifter hur aktiviteter, tankar, problemlösningsmetoder och sociala relationer påverkar humöret. Depressionsskolan hjälper en att bygga upp en egen ’verktygsback’ för att förebygga och lindra depression. 

Arbetsboken lämpar sig som självstudiematerial för alla som är intressade av att höja humöret. Den användas också för att förebygga depression i grupp och i vården som ett stöd i grupprocesser. Arbetsboken passar både de som studerar på egen hand, ledare för depressions- och utbrändhetsgruppen och utbildare av ledare. 

 

Sidan har redigerats 29.5.2022


Innehållet ingår i följande teman: