Gå till innehåll
En förlust åtföljs ofta av sorg

Sorgen är en individuell upplevelse och var och en av oss har rätt att sörja på sitt eget sätt. Sorgen kommer vanligen i vågor, en dag kan kännas svårare en en annan.

Barns sorg

Det kan vara svårt för ett barn att hitta ord för sorgen. Därför är det viktigt att du är så tydlig och konkret som möjligt och att du beaktar barnets ålder när du talar med hen om sorgliga tilldragelser. Förutom samtal behöver barn bearbeta sin sorg på andra mera konkreta sätt.

Traumatisk sorg

Om en förlust varit särskilt upprörande och känns olidlig att bära brukar man tala om traumatisk förlust eller traumatisk sorg. Den traumatiska sorgen är i allmänhet en följd av att en närstående dött plötsligt eller våldsamt.