Gå till innehåll

Deltagarna, som är i likartade livssituationer, får i de professionellt handledda samtalsgrupperna kamratstöd av varandra. Grupperna ordnas på veckobasis eller som intensivgrupper på olika håll i Finland. Gruppverksamheten är på finska och ordnas även på distans.

Vi ordnar gruppverksamhet för

  • dem som förlorat en närstående genom suicid eller en plötslig oväntad händelse.
  • unga i behov av stöd
  • dem som har drabbats av andra svåra livssituationer och kriser

Hur kan jag delta?

Ansökan till grupperna är fortlöpande. Ingen remiss behövs, det räcker med egen upplevelse om behov av stöd. Du kan ansöka om att delta i grupperna genom att skicka dina kontaktuppgifter till oss och berätta vilken grupp du vill delta i. Gå in på på  www.mieli.fi > tukea ja apua > ryhmissä (där finns en länk till respektive grupp) eller skicka e-post till ryhmatoiminnat@mieli.fi.

Gruppledaren är i kontakt med alla sökande individuellt för ett samtal. Under samtalet funderar vi utgående från din livssituation bl.a. på:

– hur du kan ha nytta av gruppen

– om du har möjlighet att närvara vid alla gruppträffar

– om du har tillräckliga fysiska och psykiska resurser att delta i gruppverksamheten just nu

Beslut om deltagande i gruppen fattas tillsammans med grupphandledaren.

Sidan har redigerats 18.12.2022