Gå till innehåll

Det ständigt ökande hjälpbehovet överbelastade MIELI rf:s Kristelefon i fjol

År 2023 gjordes igen ett rekordantal kontaktförsök till MIELI rf:s kristelefonlinjer. Uppringningarna var över 16 000 fler än år 2022. Den mest frekventa orsaken till samtalen var psykiskt illabefinnande, men i fjol ökade samtalen där uppringaren var orolig för en närståendes självdestruktivitet.

Vården av suicidnära människor bör förbättras

Hälso- och sjukvården spelar en nyckelroll i förebyggandet av suicid. Varje person som är suicidnära ska ha rätt att behandlas och få vård i enlighet med den nationella vårdrekommendationen.

Hur kan jag trösta?

Vilka ord kan jag använda för att trösta någon i kris? Och vill hen ens bli tröstad? Att trösta väcker lätt egna känslor av otillräcklighet: vad kan jag säga utan att göra situationen ännu värre?

Illabefinnande

Illabefinnande kan vara depression eller ångest. Att identifiera och sätta namn på sitt psykiska illabefinnande kan vara svårt. Om illabefinnandet är utdraget eller kraftigt, är det skäl att söka hjälp.