Gå till innehåll

Kriser är en del av livet

Det är inte ovanligt att uppleva känslor av hjälplöshet och nödställdhet när du i ditt liv ställs inför något nytt och svårhanterbart, till exempel en tung förlust eller någon annan livsförändring.

Att byta land är också en psykisk process

Migration kan orsakas av en mängd olika bakomliggande faktorer, t.ex. familjeskäl, arbets- och studiemöjligheter utomlands eller flyktingskap. Att flytta till ett annat land är en stor livsförändring som påverkar många livsområden: språk, kultur, sociala kontakter och livsstil.