Gå till innehåll

Varje migrant, oavsett orsaken till bytet av land, går igenom en psykisk process för att bearbeta den inverkan på livet som de yttre omständigheterna i det nya landet har. Denna process är individuell och påverkas av faktorer som tidigare egna erfarenheter, ålder, praktiska svårigheter och socialt kapital i det nya landet. Läs mera om processen här.

Dessutom är förhållandena i nya hemlandet också viktiga, till exempel upplevelser av diskriminering, möjligheterna att lära sig landets språk eller att få arbeta, och möjligheterna att etablera sociala relationer och att vara delaktig i samhället.

Många upplever starka känslor och reaktioner som kan kännas förvirrande och skrämmande. Allt i det nya landet kan kännas främmande och svårt. Känslor av förtvivlan är också vanliga. Detta är en helt normal reaktion på livsförändringen som var och en bearbetar på sitt sätt. Ibland kan den psykiska processen haka upp sig, och det kan uppstå en psykisk kris. Då är det bra att söka hjälp.