Gå till innehåll

Risk- och skyddsfaktorer för flyktingars psykiska hälsa

Att tvingas fly till ett nytt land är en stor livsförändring. Den psykiska hälsan hos flyktingar och asylsökande påverkas av vad som hänt i det gamla landet och under flykten, situationen för de nära och kära, förhållandena i det nya landet och den osäkra framtiden.

Att byta land är också en psykisk process

Migration kan orsakas av en mängd olika bakomliggande faktorer, t.ex. familjeskäl, arbets- och studiemöjligheter utomlands eller flyktingskap. Att flytta till ett annat land är en stor livsförändring som påverkar många livsområden: språk, kultur, sociala kontakter och livsstil.

Nyfinländare

Att stärka och främja psykisk hälsa är ett ansvar för alla yrkesgrupper som arbetar med nyfinländare. MIELI rf erbjuder både utbildning och rådgivning i detta ämne. På vår webbplats hittar du också material för nyfinländare om psykisk hälsa på olika språk.