Gå till innehåll
Material för arbete med nyfinländare

MIELI rf erbjuder material som stöder arbetet för psykisk hälsa bland nyfinländare med olika språk- och kulturbakgrund.

Att byta land är också en psykisk process

Migration kan orsakas av en mängd olika bakomliggande faktorer, t.ex. familjeskäl, arbets- och studiemöjligheter utomlands eller flyktingskap. Att flytta till ett annat land är en stor livsförändring som påverkar många livsområden: språk, kultur, sociala kontakter och livsstil.

Flyktingskap och den psykiska hälsan

Att tvingas fly till ett nytt land är en stor livsförändring. Den psykiska hälsan hos flyktingar och asylsökande påverkas av vad som hänt i det gamla landet och under flykten, situationen för de nära och kära, förhållandena i det nya landet och den osäkra framtiden.

Dagens sätt att tala om nyfinländare stöter ut människor till samhällets periferi

När vi talar om invandring, talar vi om människor. I diskussionen idag refererar man ofta till nyfinländare som en enda homogen grupp. I diskussionen glöms bort att varje människa är en individ med egna drömmar och mål. Vi har alla ett behov både av att vara i kontakt med andra människor och att bli bemötta som individer.