Siirry sisältöön
Eri kieli- ja kulttuuritaustaisten kanssa työskenteleminen

Eri kieli- ja kulttuuritaustasta tulevia asiakkaita kohdatessa on hyvä huomioida muutamia asioita. On hyvä esimerkiksi ymmärtää maahanmuuton psyykkisen prosessin eri vaiheita, mutta samalla huomioida jokaisen yksilöllinen tilanne. Lisäksi laadukas tulkkaus mahdollistaa jakamisen ja ymmärtämisen.  

Koulutuksia ja tukea monikulttuuriseen työskentelyyn

PALOMA-osaamiskeskus edistää pakolaistaustaisten ja muista vastaavista lähtökohdista Suomeen muuttaneiden ihmisten mielenterveyttä. Osaamiskeskus on valtakunnallinen verkosto joka muodostuu mielenterveystyötä tekevistä toimijoista ja sitä koordinoi THL.

Materiaaleja eri kieli- ja kulttuuritaustaisten kanssa työskentelyyn

MIELI ry tarjoaa materiaaleja ammattilaisille eri kieli- ja kulttuuritaustaisten kanssa työskentelyyn ja mielenterveystyön tukemiseen.

Pakolaisuuteen liittyvät mielenterveyden riskitekijät ja resilienssi

Muutto uuteen maahan on iso elämänmuutos. Maahanmuuttoon liittyy erilaisia vaiheita ja tunteita, mutta jokainen uuteen maahan muuttava kokee ne yksilöllisesti. Maahanmuuttaneet ja erityisesti pakolaiset ja turvapaikanhakijan hyvinvointiin vaikuttavat tapahtumat lähtömaassa ja pakomatkan aikana, läheisten tilanne sekä vastaanottavan maan olosuhteet ja epävarmuus tulevaisuudesta.

Maahanmuutto prosessina

Maahanmuuton taustalla voi olla hyvin erilaisia tekijöitä kuten perhesyyt, työperäiset syyt, opiskelu tai pakolaisuus. Toiseen maahan muuttaminen on iso elämänmuutos, joka vaikuttaa moniin elämän osa-alueisiin: kieleen, kulttuuriin, sosiaalisiin suhteisiin, elämäntapoihin.