Siirry sisältöön

Jokainen maahanmuuttanut, maahan tulon syystä riippumatta, käy läpi prosessin, jonka aikana hän käsittelee sisäisesti niitä vaikutuksia, joita ulkoisten olosuhteiden muuttuminen on aiheuttanut hänen elämälleen. Prosessin eteneminen on yksilöllistä ja siihen vaikuttavat esimerkiksi yksilölliset aiemmat kokemukset, ikä, käytännön asioiden järjestyminen ja sosiaalinen pääoma.

Tämän lisäksi myös olosuhteet vastaanottavassa massa ovat merkittävät, esimerkiksi syrjinnän kokemukset, mahdollisuudet opiskella kieltä tai työskennellä, luoda sosiaalisia suhteita ja olla osana yhteiskuntaa.

Monet kokevat voimakkaita tunteita ja reaktioita, jotka saattavat hämmentää ja pelottaa. Kaikki voi tuntua vieraalta ja vaikealta. Myös epätoivon tunteet ovat tavallisia. Kyseessä on täysin normaali reaktio muutokseen ja jokainen käy sen läpi omalla tavallaan.