Siirry sisältöön

Maahanmuutto prosessina

Maahanmuuton taustalla voi olla hyvin erilaisia tekijöitä kuten perhesyyt, työperäiset syyt, opiskelu tai pakolaisuus. Toiseen maahan muuttaminen on iso elämänmuutos, joka vaikuttaa moniin elämän osa-alueisiin: kieleen, kulttuuriin, sosiaalisiin suhteisiin, elämäntapoihin.

Pakolaisuuteen liittyvät mielenterveyden riskitekijät ja resilienssi

Muutto uuteen maahan on iso elämänmuutos. Maahanmuuttoon liittyy erilaisia vaiheita ja tunteita, mutta jokainen uuteen maahan muuttava kokee ne yksilöllisesti. Maahanmuuttaneet ja erityisesti pakolaiset ja turvapaikanhakijan hyvinvointiin vaikuttavat tapahtumat lähtömaassa ja pakomatkan aikana, läheisten tilanne sekä vastaanottavan maan olosuhteet ja epävarmuus tulevaisuudesta.

Koulutuksia ja tukea monikulttuuriseen työskentelyyn

PALOMA-osaamiskeskus edistää pakolaistaustaisten ja muista vastaavista lähtökohdista Suomeen muuttaneiden ihmisten mielenterveyttä. Osaamiskeskus on valtakunnallinen verkosto joka muodostuu mielenterveystyötä tekevistä toimijoista, ja sitä koordinoi THL.

PALOMA-hanke

MIELI ry:n PALOMA3-hanke tarjoaa tukea, tietoa, työkaluja sekä tekee kehittämistyötä pakolaistaustaisten ja muista vastaavista lähtökohdista Suomeen muuttaneiden mielenterveyden parissa.

Rasismi – fakta vai kokemus?

Rasismista on virallisia määritelmiä ja henkilökohtaisia kokemuksia. Kaikkien kokemus ei välttämättä vastaa yleistä määritelmää. Silti kokemukset ovat yhtä arvokkaita. Ne tulisi nähdä ja kuulla.

Tasapainovalmennus maahan muuttaneille

Tasapainovalmennukseen kuuluu kolme erilaista mallia, joista kaksi on tarkoitettu maahan muuttaneille ja yksi ammattilaisille tai muussa toiminnassa pakolaisten tai muista vastaavista lähtökohdista tulevien kanssa työskenteleville.