Gå till innehåll

Projektet RE-MAP

Projektet RE-MAP förebygger radikalisering genom att stärka den psykologiska resiliensen och den psykiska hälsan i olika riskgrupper samt genom att utbilda yrkesverksamma. Projektet finansieras av EU:s fond för inre säkerhet (ISF) åren 2023-2025. Projektet kommer att utveckla och etablera en mentormodell för olika samhällsgrupper och tillhandahålla utbildning för yrkesverksamma om hur man bygger upp psykologisk resiliens och förebygger radikalisering. Projektet kartlägger även behovet av stöd till offer för terrorism och delar med sig av etablerad praxis.

Risk- och skyddsfaktorer för flyktingars psykiska hälsa

Att tvingas fly till ett nytt land är en stor livsförändring. Den psykiska hälsan hos flyktingar och asylsökande påverkas av vad som hänt i det gamla landet och under flykten, situationen för de nära och kära, förhållandena i det nya landet och den osäkra framtiden.

Att byta land är också en psykisk process

Migration kan orsakas av en mängd olika bakomliggande faktorer, t.ex. familjeskäl, arbets- och studiemöjligheter utomlands eller flyktingskap. Att flytta till ett annat land är en stor livsförändring som påverkar många livsområden: språk, kultur, sociala kontakter och livsstil.