Gå till innehåll

Projektet Sida vid sida (på finska ”Rinnakkain-hanke”) erbjuder stöd och redskap för vuxna nyfinländare samt utbildning och rådgivning för organisationer i antirasism.

Projektet vill förbättra mottagandet av nyfinländare genom att öka den offentliga och tredje sektorns kompetens i antirasism. Det treåriga projektet, som lanserades i början av 2024, medfinansieras av EU:s asyl-, migrations- och integrationsfond (AMIF). Projektet genomförs av Finlands flyktinghjälp rf i samarbete med MIELI rf.

Projektet ”Sida vid sida -antirasism i vardagen” utbildar volontärer i att leda kamratstödsgrupper. Projektvolontärerna kommer att ges färdigheter i att handskas med rasism i en omfattande utbildning och kommer att ges olika redskap för att leda kamratstödsgrupper. Syftet med kamratstödsgrupperna är att skapa trygga rum där man kan prata om sina egna upplevelser av rasism och de känslor som väckts samt utbyta erfarenheter om hur man kan stärka sitt psykiska välbefinnande.

I projektet utbildas även yrkesverksamma och organisationer för att bättre kunna bemöta klienter som upplevt rasism och för att öka kunskapen om antirasism. Antirasism är, som namnet antyder, en motkraft till rasism. Projektet kommer att stärka färdigheterna för jämställdhetsarbete och stöda införandet av redskap för antirasism.