Siirry sisältöön

Eri kieli- ja kulttuuritaustoista tulevia asiakkaita kohdatessa on hyvä huomioida muutamia asioita.

On hyvä esimerkiksi ymmärtää maahanmuuton psyykkisen prosessin eri vaiheita, mutta samalla huomioida jokaisen yksilöllinen tilanne. Lisäksi laadukas tulkkaus mahdollistaa jakamisen ja ymmärtämisen.  

Kulttuurisensitiivinen työote

Kulttuuri on asia, joka muuttuu ajan saatossa ja vaikuttaa meistä jokaisen ajatteluun ja käyttäytymiseen, myös tiedostamattomasti.

Jokaisella täytyy olla oikeus oman kulttuurinsa ilmaisuun ja sen kanssa hyväksytyksi ja kuulluksi tulemiseen.

Kun työskennellään maahanmuuttaneiden asiakkaiden kanssa, yksi tärkeä osa työstä on kulttuurisensitiivinen työote. Ammattilaisen kulttuurisensitiivinen työote tukee asiakkaiden kotoutumista, hyvinvointia ja mielenterveyttä.

Kulttuurien sisällä on moninaisuutta, eikä ihmistä kohdata vain kulttuurin edustajana. Olemme kiinnostuneita yksilöstä. Kulttuurisensitiivinen työote on kiinnostusta toista kohtaan ja avoimuutta sitä kohtaan, miten sanoitamme asioita ja miten kohtaamme toisemme.

Kulttuurisensitiivinen ammattilainen tunnistaa oman kulttuurinsa ja tiedostaa sen vaikutukset ajattelussaan ja käyttäytymisessään. Kulttuurisensitiivinen ammattilainen osaa reflektoida omaa rooliaan ja on motivoitunut syrjimättömän ilmapiirin rakentamiseen.

Kulttuurisensitiivisyys on sanatonta ja sanallista kohtaamista ja kunnioittavaa vuorovaikutusta. Tärkeintä on, että ammattilaisena on avoin, utelias ja uskaltaa kysyä. Kohtaamisessa voi kehittyä jatkuvasti, ja kulttuurisensitiivisestä työotteesta hyötyvät kaikki. Meillä kaikilla on mahdollisuus edistää toisen ihmisen mielenterveyttä, kun kohtaaminen vuorovaikutustilanteessa on arvostavaa ja kunnioittavaa.

Kulttuurisensitiivisyys on sanatonta ja sanallista kohtaamista ja kunnioittavaa vuorovaikutusta. Tärkeintä on, että ammattilaisena on avoin, utelias ja uskaltaa kysyä.

Tulkkivälitteinen työskentely

Tulkkivälitteinen työskentely on välttämätöntä, mikäli työntekijällä ja asiakkaalla ei ole muuten yhteistä kieltä, jolla asioita voi sujuvasti hoitaa. Tulkin käyttö luo olosuhteet dialogiselle vuorovaikutukselle ja luottamuksen syntymiselle.

Tulkkivälitteinen työskentely on niin asiakkaan kuin työntekijän oikeus. Yhteistä kieltä ja tulkkivälitteisyyttä tarvitaan, jotta voidaan taata esimerkiksi potilasturvallisuus, tosiallinen yhdenvertaisuus sekä työntekijän oikeusturva ja ammattietiikka.

Tulkin käyttö on myös kustannustehokasta, kun samoja toimenpiteitä ei tarvitse tehdä useaan kertaan.

Hyvä työterveysyhteistyö syntyy yhdessä

Tulkit tekevät arvokasta ja tärkeää työtä, heidän avullaan luodaan olosuhteet dialogisuuteen ja vuorovaikutukseen.

Tulkkia käytettäessä on hyvä varata enemmän aikaa tapaamiselle. Tulkkia varatessa on hyvä huomioida asiakkaan toiveet tulkista, varmistaa tulkkauskieli, jääviys sekä mahdolliset alueelliset murteet.

Tulkin tulee aina olla täysi-ikäinen ammattilainen. Tulkin on myös hyvä tietää etukäteen tulkkauksen aihe, jotta hän voi mahdollisesti etukäteen valmistautua tulkkaustilanteeseen.

Tulkkaustilanteessa on hyvä olla kolmioasetelmassa, jotta kaikki näkevät toisensa. Alussa on hyvä käydä läpi, että tulkilla ja työntekijällä on salassapitovelvollisuus, eikä tulkki ole kenenkään puolella.

Tulkkaustilanteessa työntekijä esittää asiat selkeästi ja konkreettisesti ja antaa tulkille aikaa ja tilaa tulkata. Työntekijän vastuulle kuuluu varmistaa epäselvyydet uudella kysymyksellä tai selvittää jos tulkkaustilanne ei toimi.

Rakentavan palautteen antaminen niin tulkille kuin tulkkikeskukselle tärkeää: työntekijän vastuulla on, että mahdollisiin puutteisiin puututaan ja varmistetaan että tulkkaus on ammattimaista ja laadukasta.

Tulkit tekevät arvokasta ja tärkeää työtä, heidän avullaan luodaan olosuhteet dialogisuuteen ja vuorovaikutukseen.

Videolla asiakas kertoo toiveistaan, millaisilla asioilla tulkki voi edistää luottamusta, yhteistyötä ja hyvää lopputulosta.