Siirry sisältöön

Mielenterveys on tärkeä osa hyvinvointia. On tärkeää puhua mielenterveydestä myönteisenä asiana, jotta voi vahvistaa ja edistää suojaavat ja vahvistavat tekijät niin yksilön, yhteisön kuin yhteiskunnankin tasolla.

Voimavarakeskeisessä lähestymistavassa elämää suunnitellaan vahvuuksien varaan.

Kun ihminen toteuttaa kykyjään sekä henkilökohtaisia mielenkiinnonkohteitaan elämässään, hän panostaa asioihin, jotka tuottavat pitkäkestoista mielihyvää.

Monilla pakolaisilla ja maahanmuuttaneilla on voinut haastavia kokemuksia, jotka ovat luoneet heihin resilienssiä. Monet eivät välttämättä ole tietoisia omista vahvuuksistaan.

Vaikeuden kohtaaminen ei ole kuva ihmisen koko elämästä, se on osa hänen tarinaansa.

Sekä kansainväliset, että suomalaiset väestötutkimukset osoittavat, että maahan muuttaneilla, erityisesti pakolaistaustaisilla tai vastaavista olosuhteista tulleilla, on pääväestöä enemmän psyykkistä kuormitusta.

Joissakin kulttuureissa mielenterveyden käsite on täysin vieras ja mielenterveyden ongelmiin voi liittyä torjuntaa ja stigmaa. On tärkeä, että ammattilaiset pystyvät antamaan pakolaistaustaisille asiakkaille kulttuurisensitiivistä psykoedukaatiota sekä tukea ja että heillä on ymmärrystä pakolaisuuteen liittyvistä riskitekijöistä.

Yleisesti ottaen mielenterveyteen vaikuttavat tekijät voidaan jakaa riskitekijöihin ja suojaaviin tekijöihin. Riskitekijät lisäävät psyykkisen huonovointisuuden ja sairastumisen riskiä sekä pahentavat oireita. Suojaavat tekijät vahvistavat mielenterveyttä, toimintakykyä ja sitä kautta elämänhallintaa, jotka tukevat selviytymistä myös vaikeissa elämänvaiheissa. Keskeistä mielenterveystyössä on pyrkiä vahvistamaan suojaavia tekijöitä ja vähentämään vahingoittavia tekijöitä.

Pakolaisuuteen liittyy erityisiä riskitekijöitä, jotka voidaan jakaa neljään eri vaiheeseen

1. Ennen pakomatkaa koetut tapahtumat kotimaassa

Useat maat, josta pakolaiset tulevat ovat pitkällisiä konflikti-alueita. Useilla pakolaisilla on henkilökohtaisia kokemuksia vainosta ja väkivallasta. Lisäksi pakolaisuuteen liittyy aina menetyksen kokemukset ja niihin liittyvä suru. Kotimaasta lähtö tarkoittaa kaiken turvallisen ja tutun menettämistä ja useat ovat myös menettäneet läheisiään.

2. Pakomatkalla koetut asiat

Pakomatkaan liittyy useita riskitekijöitä sekä vaikeita olosuhteita, jotka voivat olla traumatisoivia.

3. Vastaanottavan maan olosuhteet

Maahanmuutto on psyykkinen prosessi, johon kuuluu erilaisia vaiheita. Turvapaikanhakijoilla puolestaan epätietoisuus tulevasta ja turvapaikkaprosessista ovat kuormittavia tekijöitä.

4. Uuteen tutustuminen ja kotoutuminen

Uuden arjen rakentaminen ja oman paikkansa löytäminen.