Gå till innehåll

Krispärm för ungdomssektorn

Pärmen är avsedd för ungdomsarbetare som en handledning i krissituationer och som infobank i vardagen.