Gå till innehåll

Över 140 aktörer deltar i MIELI rf:s program för ungas välfärd

Ungas illabefinnande diskuteras livligt, men lösningsförslagen är färre. Över 130 aktörer samarbetar nu med MIELI rf för att ta fram ett program för ungas välfärd.

Coronapandemin har inverkat negativt i synnerhet på ungdomars och unga vuxnas psykiska hälsa. Försämringen i unga människors välbefinnande började dock redan före pandemin.

Det finns många kulturella och sociala orsaker till att unga belastas allt mera, men belastningen har även ökat till följd av fattade beslut. Det är lätt att tro att en ung person klarar sig och är flexibel – men i själva verket är det en period i livet när man är sårbar.

Ungas välfärd är en av decenniets stora politiska frågor. Punktinsatser eller smala program är otillräckliga. Det behövs ett sektoröverskridande ansvarstagande för ungas välfärd på samhällets alla nivåer.

MIELI rf önskar att ungdomars psykiska hälsa och välbefinnande ska vara ett huvudtema i det kommande riksdagsvalet. Genom att investera i ungas välbefinnande är det möjligt att påverka till exempel den ökande sjukfrånvaron och sjukpensionerna på grund av psykisk ohälsa.

MIELI rf har denna höst bjudit in intresserade aktörer till att identifiera lösningar för att stärka ungas välfärd och välbefinnande. Över 140 olika aktörer har deltagit i förberedelserna.

Programmet för ungas välfärd lanseras onsd 14.12 kl. 9-10 i Helsingfors universitets Tankehörna med riksomfattande strömning. Tillställningen är på finska. Sitt deltagande har bekräftat:

Li Andersson (vf)

Petri Honkonen (cp)

Petteri Orpo (saml)

Iiris Suomela (grön)

Henrik Wickström (sfp)

Peter Östman (kr)

Aktörer för programmet för ungas välfärd

1. Aivoliitto ry
2. A-klinikkasäätiö
3. Allianssi
4. Alueellisen nuorisotyön koordinointi Varsinais-Suomi / Turku
5. Aseman Lapset ry
6. Barnavårdsföreningen i Finland r.f
7. Diak
8. Diakonissalaitos
9. Edulyzer Oy
10. Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry
11. Eläkevakuutusyhtiö Veritas 
12. Elämän Akatemia Oy
13. Epilepsialiitto
14,Erilaisten oppijoiden liitto ry
15. Erityishuoltojärjestöjen liitto EHJÄ ry
16. Espoon kaupunki, Suomenkielinen perusopetus
17. Espoon steinerkoulu
18. Mielenterveysomaisten keskusliitto – FinFami 
19. Finlands Svenska Skolungdomsförbund
20. Folkhälsans förbund rf
21. HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu
22. Helsingin hiippakunnan tuomiokapituli
23. Helsingin yliopisto
24. HelsinkiMissio
25. HUS / Eteläinen syöpäkeskus
26. Hyvän mielen talo ry
27. Ihmisoikeuskeskus
28. Ihmisoikeusliitto
29. Into ry – etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta ry
30. Invalidiliitto ry
31. Irti Huumeista ry
32. Jyväskylän ammattikorkeakoulu Jamk
33. Jyväskylän yliopisto
34. Kansallisen koulutuksen arviointikeskus Karvi
35. Kanuuna
36. Kasvatuksen ja nuorisotyön asiantuntijat KNT
37. Kauniaisten kaupunki
38. Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma
39. Keski-Suomen hyvinvointialue
40. Kirkkohallitus
41. KoKoA – Koulutetut Kokemusasiantuntijat ry
42. Kokoomusopiskelijat
43. Kriminaalihuollon tukisäätiö
44. Kuntaliitto
45. Lappeenrannan kaupunki
46. Lapsiasiavaltuutetun toimisto
47. Lapuan hiippakunnan tuomiokapituli
48. Lasten ja nuorten keskus
49. Liikkuva koulu-ohjelma, Opetushallitus
50. Länsirannikon koulutus Oy
51. Maailman onnellisin opiskelija -kurssi
52. Mannerheimin Lastensuojeluliitto
53. Mediakasvatusseura ry
54. Mielenterveyden keskusliitto
55. Mielenterveyspooli
56. Mielenterveystalo.fi  & HUS
57. MIELI Kainuun mielenterveys ry / Nuorimieli -toiminta
58. MIELI Suomen Mielenterveys ry
59. Moniheli Ry
60. Mty Etappi ry
61. Nuorisoasuntoliitto NAL ry
62. Nuorisokeskus Metsäkartano
63. Nuorten Akatemia
64. Nuorten mielenterveysseura Yeesi ry
65. Nuorten Suomi ry
66. Nuorten Ystävät ry
67. Nyyti ry
68. ONIT Sport
69. Onni, Ohjaamojen psykososiaalinen tuki
70. Opettajankoulutus, erityisesti varhaiskasvatus
71. Opetus- ja kulttuuriministeriö OKM
72. Opetusalan ammattijärjestö OAJ
73. Opetushallitus
74. Opiskelijoiden Liikuntaliitto
75. Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiö
76. Osaamiskeskus Nuoska, Xamk/Juvenia
77. Pesäpuu ry
78. Pieksämäen kaupunki/ nuorisotoimi
79. Pielaveden 4H-yhdistys ry
80. PlusTerveys Lääkärit
81. Porvoon kaupunki
82. PSHP TAYS/ Viva-tiimi
83. Päivikki ja Sakari Sohlbergin säätiö
84. Pöytyän kunta / Työllistämispalvelut
85. Saamelaiskäräjät
86. SAK ry
87. SAKKI Ry
88. Salon kaupunki
89. SASKY Koulutuskuntayhtymä
90. Sekasin kollektiivi
91. Seta ry
92. Sosiaali- ja terveysministeriö STM
93. STTK-Opiskelijat
94. Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry
95. Suomen Humanistinen Ammattikorkeakoulu Oy
96. Suomen Icehearts ry
97. Suomen Kuntaliitto
98. Suomen Kuntoutusyrttäjät
99. Suomen Lukiolaisten Liitto
100. Suomen musiikkiterapiayhdistys ry
101. Suomen nuorisokeskusyhdistys ry
102. Suomen Olympiakomitea
103. Suomen Opiskelija-Allianssi – OSKU ry
104. Suomen opiskelijakuntien liitto – SAMOK ry
105. Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry
106. Suomen Punainen Risti
107. Suomen UNICEF ry
108. Suomen Valmentajat ry
109. Suomen ylioppilaskuntien liitto SYL ry
110. Suomen Yrittäjät
111. Syömishäiriöliitto – SYLI ry
112. Takuusäätiö
113. Tampereen kaupunki
114. Tampereen yliopisto
115. Tekniikan Akateemiset
116. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
117. Trasek ry
118. Tuki- ja liikuntaelinliitto Tule ry
119. Turun ammattikorkeakoulu
120. Turun Ohjaamo
121. Turun yliopisto/Soit
122. Työ- ja ellinkeinoministeriö TEM
123. Työalue Keski-Suomi / taustaorg. Jyväskylän nuorisopalvelut
124. UKK-instituutti
125. Valtion liikuntaneuvosto
126. Vammaisten lasten ja nuorten tukisäätiö Vamlas
127. Vantaan kaupunki
128. Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöt ry
129. Varsinais-Suomen mielenterveysomaiset – FinFami ry
130. Väestöliitto ry
131. Yhteiset Lapsemme ry
132. Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö YTHS
133. Y-Säätiö
134. #näeNepsy ry
135. Suomen Nuorisosirkusliitto
136. Kulttuuri- ja taidealan keskusjärjestö KULTA ry
137. Suomen Lääkäriliitto – Finlands Läkarförbund

Sidan har redigerats 13.12.2022

Kontakta oss

En bild på Johanna Kujala

Johanna Kujala

Chef för samhällsrelationer
+358 40 574 1922
fornamn.efternamn@mieli.fi