Gå till innehåll

Stiftelsen Lappviken sr

Stiftelsen Lappviken sr:s syfte är att stöda verksamhet som främjar psykisk hälsa och inkluderande kulturverksamhet på det tidigare sjukhusområdet i Helsingfors. Stiftelsen värnar om områdets byggnads- och kulturhistoriska värden och parkens naturvärden.

Ekonomi

MIELI Psykisk Hälsa Finland är en ideell och allmännyttig medborgarorganisation som inte eftersträvar vinst. MIELI rf får sin finansiering främst ur offentliga medel.

MIELI rf:s historia

MIELI Psykisk Hälsa Finland rf, grundad 1897, är en av världens äldsta medborgarorganisationer för psykisk hälsa. MIELI rf har fungerat i över 125 år som en aktör, förnyare och inspiratör inom arbetet för psykisk hälsa.

Tre människor sitter vid ett bord och funderar

Projekt

MIELI rf genomför utvecklingsprojekt för att utveckla nya metoder och redskap för att främja den psykiska hälsan. Utvecklingsprojekten har ofta extern finansiering från olika offentliga eller privata samfund.

Mies ja poika istuvat ulkona ja hymyilevät.

Vad gör MIELI rf?

MIELI Psykisk Hälsa Finland rf:s grundläggande uppgift är att främja psykisk hälsa och förebygga problem. MIELI rf försvarar allas rätt till god psykisk hälsa. MIELI rf koordinerar ett riksomfattande nätverk av kriscenter samt främjar psykisk hälsa och välbefinnande bland barn och unga, i arbetslivet och bland seniorer.