Gå till innehåll

MIELI rf grundades i det kejserliga Finland 1897 under namnet ”Skyddsförening för Sinnessjuka” och hade till uppgift att bistå konvalescenter som skrevs ut från psykiatriska sjukhus, motarbeta fördomar och sprida information om psykisk ohälsa. Initiativ till föreningen hade tagits av professor Thiodolf Saelan, som var överläkare på Lappvikens sjukhus i Helsingfors.

Kallelse till föreningens stiftande möte i Hufvudstadsbladet 19.1.1897

Under årens gång har föreningens arbete utvidgats från ge materiellt och praktiskt bistånd till att främja den psykiska folkhälsan samt förebygga psykisk ohälsa och suicid.

Under tidigt 1900-tal inriktades verksmheten mot folkbildningsarbete och 1919 bytte föreningen namn till ”Stiftelsen för Psykisk Hälsa”. När det förebyggande arbetet kom med i bilden bytte man 1939 namnet till ”Föreningen för nerv- och sinnessjukdomarnas bekämpande”.

Från 1952 hette föreningen ”Mentalhygieniska föreningen i Finland”och 1989 moderniserades namnet till ”Föreningen för Mental Hälsa i Finland”. Det nuvarande namnet, MIELI Psykisk Hälsa Finland, antogs 2019. Den tvåspråkiga föreningens finska namn är idag MIELI Suomen Mielenterveys, och på engelska används namnet MIELI Mental Health Finland.