Siirry sisältöön

MIELI Suomen Mielenterveys ry on yksi maailman vanhimmista toimivista mielenterveysalan kansalaisjärjestöistä. MIELI ry on toiminut 125 vuotta mielenterveystyön tekijänä, uudistajana ja innoittajana. Yhdistyksen työ on laajentunut aineellisesta avusta yleiseen auttamiseen ja tukemiseen henkisessä hädässä sekä mielenterveystaitojen edistämiseen.

Mielenterveysjärjestö perustettiin keisarillisessa Suomessa vuonna 1897. Skyddsföreningen för Sinnessjuka – Turvayhdistys mielenvikaisia varten -nimisen järjestön tehtävänä oli avustaa mielisairaaloista kotiutettavia toipilaita sekä välittää mielenterveystietoa.

Vuonna 1919 seuran nimeksi muutettiin Stiftelsen för Psykisk Hälsa – Sielunterveysseura. Toimintaa suunnattiin entistä vahvemmin valistustyöhön.

Ehkäisevän työn merkitys tuli näkyviin nimenmuutoksessa vuonna 1939, jolloin seurasta tuli Hermo- ja mielitautien vastustamisyhdistys – Föreningen för nerv- och sinnessjukdomarnas bekämpande.

Vuonna 1952 järjestö otti nimekseen Suomen Mielenterveysseura. Vuonna 1992 järjestö muuttui liitoksi, ja ruotsinkieliseksi nimeksi muodostui Föreningen för Mental Hälsa i Finland.

Nykyinen nimi MIELI Suomen Mielenterveys ry, lyhyemmin MIELI ry otettiin käyttöön vuonna 2019. Samalla otettiin käyttöön nimen uudet kieliversiot. Kaksikielisen MIELI ry:n ruotsinkielinen nimi on MIELI Psykisk Hälsa Finland rf. Englanninkielinen nimi on MIELI Mental Health Finland.  

Tutustu MIELI ry:n historiaan aikajanalla (avaa uuden välilehden)