Gå till innehåll

MIELI rf får sin finansiering framför allt från social- och hälsovårdsministeriet, som står för cirka 70 procent av föreningens inkomster. En stor del av dessa kommer från Social- och hälsoorganisationernas understödscentral (STEA), som underlyder ministeriet. MIELI rf:s verksamhet finansieras även av andra ministerier och övriga statliga verk, kommuner, församlingar och EU-komissionen.

En betydande finansiär är även Folkhälsoföreningen i Finland rf. Även insamlingar, donationer och tesamenten bidrar till finansieringen.

Förbundsmötet godkände den 24 april 2022 MIELI rf:s verksamhetsberättelse och bokslut för år 2021.