Gå till innehåll

MIELI rf får sin finansiering framför allt från social- och hälsovårdsministeriet, som står för cirka 70 procent av föreningens inkomster. En stor del av dessa kommer från Social- och hälsoorganisationernas understödscentral (STEA), som underlyder ministeriet. MIELI rf:s verksamhet finansieras även av andra ministerier och övriga statliga verk, kommuner, församlingar och EU-komissionen.

En betydande finansiär är även Folkhälsoföreningen i Finland rf. Även insamlingar, donationer och tesamenten bidrar till finansieringen.

Förbundsmötet godkände den 23 april 2023 MIELI rf:s verksamhetsöversikt och bokslut för år 2022.

Våra årsrapporter (på finska)

År 2022

År 2021

År 2020