Gå till innehåll

Sanna Vesikansa utsågs till direktör för MIELI rf:s krisverksamhet

MIELI rf:s förbundsstyrelse valde vid sitt möte den 30 oktober politices magister Sanna Vesikansa till …

MIELI rf:s förbundsstyrelse valde vid sitt möte den 30 oktober politices magister Sanna Vesikansa till kommande direktör för krisverksamheten. Vesikansa kommer till MIELI rf i mitten av november och tar över ledningen för krisverksamheten i februari 2022, då den nuvarande direktören Outi Ruishalme går i pension.

Sanna Vesikansa var biträdande borgmästare för social- och hälsovårdssektorn i Helsingfors under den senaste fullmäktigeperioden 2017–2021 och ledamot i Helsingfors stadsfullmäktige. Hon var ordförande i social- och hälsovårdsnämnden, ledamot i stadsstyrelsen, medlem i huvudstadsregionens och Sextettstädernas social- och hälsovårdssamarbetsgrupper samt medlem i landskapsstyrelsen. Under den nuvarande fullmäktigeperioden är Vesikansa De Grönas första suppleant i stadsfullmäktige och medlem i HUS styrelse.

Vesikansa har en mångsidig karriär i såväl inhemska som utländska positioner. Före sin mandatperiod som biträdande borgmästare har hon bland annat arbetat som expert i påverkansarbete för Rädda Barnen rf samt som projektchef och koordinator för internationella frågor vid Institutet för hälsa och välfärd.

MIELI rf:s krisverksamhet omfattar den nationella kristelefonen, nätkriscentret Tukinet, SOS-kriscentret i huvudstadsregionen och Brottsofferjourens verksamhet i Nylandsregionen, och koordinerar 22 regionala kriscenter. Den krisverksamhet som upprätthålls och samordnas av MIELI rf är förebyggande verksamhet med låg tröskel. Totalt möter nätverkets professionella och utbildade volontärer de stödbehövande antingen ansikte mot ansikte, på telefon eller online mer än 125 000 gånger per år.

Under coronakrisen har efterfrågan på stöd och hjälp med låg tröskel ökat. Tillväxten beror inte endast på situationen under pandemin. De främsta utmaningarna för MIELI rf:s krisarbete är dels att öka tillgången till stöd och hjälp och dels att säkerställa att betydelsen av krisverksamheten och dess resursbehov beaktas i beredningen av välfärdsområdena och i kommunernas utvecklingsarbete.

Sidan har redigerats 7.11.2021


Innehållet ingår i följande teman: