Siirry sisältöön

Sanna Vesikansa MIELI ry:n kriisitoimintojen johtajaksi

MIELI ry:n liittohallitus valitsi 30.10. kokouksessaan MIELI ry:n tulevaksi kriisitoimintojen johtajaksi VTM Sanna Vesikansan. Vesikansa aloittaa MIELI ry:ssä marraskuun puolivälissä ja ottaa kriisitoimintojen johtovastuun, kun tehtävän nykyinen haltija Outi Ruishalme jää eläkkeelle helmikuussa 2022.
Sanna Vesikansa
Sanna Vesikansa aloittaa työt MIELI ry:n palveluksessa marraskuussa. Kuva: Jakke Nikkarinen

Sanna Vesikansa toimi viime valtuustokaudella 2017–2021 Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimen apulaispormestarina sekä vihreiden kaupunginvaltuutettuna. Apulaispormestarikaudellaan hän toimi muiden muassa sosiaali- ja terveyslautakunnan puheenjohtajana, kaupunginhallituksen jäsenenä, pääkaupunkiseudun ja ns. kuusikko-kaupunkien sos-ter-yhteistyöryhmissä sekä maakuntahallituksessa. Alkaneella valtuustokaudella Vesikansa on vihreiden ensimmäinen varavaltuutettu ja HUS:n hallituksen jäsen.

Vesikansalla on monipuolinen ura sekä kotimaassa että kansainvälisissä tehtävissä. Ennen apulaispormestarikauttaan hän on työskennellyt Pelastakaa lapset ry:n vaikuttamistyön asiantuntijana, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen projektijohtajana, kansainvälisten asioiden koordinaattorina ja tiedottajana sekä muiden muassa YK:n väestörahaston Etiopian maatoimistossa.

MIELI ry:n kriisitoimintojen kokonaisuuteen sisältyy 22 alueellisen kriisikeskuksen koordinaatio, valtakunnallinen kriisipuhelin, verkkokriisikeskus Tukinet, pääkaupunkiseudulla toimiva SOS-kriisikeskus sekä valtakunnallisen Rikosuhripäivystyksen Uudenmaan alueen toiminta. MIELI ry:n ylläpitämä ja koordinoima kriisitoiminta on luonteeltaan matalan kynnyksen ennaltaehkäisevää työtä. Kaikkiaan verkoston ammattilaiset ja koulutetut vapaaehtoiset kohtaavat tukea ja apua tarvitsevia kasvokkain, puhelimessa ja verkossa yli 125 000 kertaa vuoden aikana.

Koronakriisin aikana matalan kynnyksen tuen ja avun merkitys on korostunut entisestään, mutta kysynnän kasvu ei liity vain koronatilanteeseen. Keskeisinä haasteina MIELI ry:n kriisityössä onkin toisaalta kyetä lisäämään tarjotun tuen määrää, toisaalta varmistaa, että järjestöjen tuottaman auttamistyön merkitys ja resurssitarpeet tunnistetaan hyvinvointialueiden valmistelussa ja kuntien kehittämistyössä.

Sivua muokattu 4.11.2021


Sisältö liittyy seuraaviin aihealueisiin: