Siirry sisältöön

Yli 130 toimijaa etsii ratkaisuja nuorten pahoinvointiin – Nuorten hyvinvointiohjelman työstö käynnissä

Vaikka nuorten pahoinvointi on ollut paljon esillä, ratkaisuehdotuksia on kuultu vähemmän. MIELI ry:n kutsuun on vastannut yli 130 nuorten hyvinvointiin sitoutunutta toimijaa ratkaisujen löytämiseksi.
Nuoria juttelemassa aidan ja graffittien edessä kadulla

Nuorten pahoinvointi on kasvanut hälyttävästi kuormittavien kriisien keskellä. Yhteiskunnallisessa päätöksenteossa on luotettu liikaa nuorten pärjäävyyteen tunnistamatta nuorten tuen ja turvan tarvetta, ja päätösten hyvinvointivaikutusten arviointi on jäänyt vähäiseksi.   

Tarve löytää ongelmiin nopeasti ratkaisuja onkin nyt tunnistettu laajasti. Yli 130 tahoa on ilmoittautunut yhteistyöhön nuorten hyvinvointia turvaavan Nuorten hyvinvointiohjelman rakentamiseksi. Yhteistyö käynnistyy työpajalla Sokos Hotel Triplassa Helsingin Pasilassa 21. syyskuuta. Tavoitteena on monipuolinen ja laaja toimenpideohjelma 13–28-vuotiaiden nuorten hyvinvoinnin tueksi, ja osaksi Suomen seuraavaa hallitusohjelmaa.  Syksyllä työstettävä ohjelma julkistetaan joulukuussa 2022.

Ohjelman alustavia tavoitteita löydät täältä.

Ohjelmaa valmistelevat toimijat peräänkuuluttavat muun muassa:

  • kokonaiskuvan muodostamista nuorten jaksamisesta,
  • koulutuspolitiikan inhimillistämistä ja nuorten kuormituksen vähentämistä,
  • kasvurauhaa nuorille, aikaa itsensä ja identiteettinsä etsimiselle ja tutkimiselle,
  • yksilöllistä tukea perheille varhaislapsuudesta lähtien,
  • yhdenvertaisia mahdollisuuksia virikkeelliseen ja mielekkääseen vapaa-aikaan ja harrastuksiin,
  • lisää turvallisia aikuisia oppilaitoksiin ja vapaa-ajalle,
  • tasa-arvoisesti saavutettavia matalan kynnyksen sekä ennalta ehkäiseviä palveluita,
  • hyvinvointia vahvistavaa toimintakulttuuria ja tukea nuorten arkiyhteisöissä sekä
  • nuorten yhdenvertaisia oikeuksia osallistua ja vaikuttaa mielekkäästi yhteiskunnassa.

MIELI ry:n toiminnanjohtaja Sari Aalto-Matturin mielestä on upeaa saada näin suuri määrä toimijoita mukaan tärkeään työhön.

”MIELI ry on halunnut mahdollistaa yhteistä pohdintaa ja kutsua koolle laajasti eri toimijoita. Ongelmien ratkaisemiseksi tarvitaan yhteisvastuuta. Nuorten hyvinvoinnista on rakennettava yhteiskunnan kehittämisen painopiste eri toimijoiden ja sektoreiden läpileikkaavana sekä hallinnon eri tasoille ulottuvana yhteistyönä”, Aalto-Matturi muistuttaa.

”Koska nuoret rakentavat tulevaisuuden Suomea, heidän hyvinvointinsa olisi syytä nousta vaalien kärkiteemaksi”, tiivistää Aalto-Matturi.

Nuorten hyvinvointiohjelmaa valmistelevat tahot 12.10.2022

1. Aivoliitto ry
2. A-klinikkasäätiö
3. Allianssi
4. Alueellisen nuorisotyön koordinointi Varsinais-Suomi / Turku
5. Aseman Lapset ry
6. Barnavårdsföreningen i Finland r.f
7. Diak
8. Diakonissalaitos
9. Edulyzer Oy
10. Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry
11. Eläkevakuutusyhtiö Veritas 
12. Elämän Akatemia Oy
13. Epilepsialiitto
14,Erilaisten oppijoiden liitto ry
15. Erityishuoltojärjestöjen liitto EHJÄ ry
16. Espoon kaupunki, Suomenkielinen perusopetus
17. Espoon steinerkoulu
18. Mielenterveysomaisten keskusliitto – FinFami 
19. Finlands Svenska Skolungdomsförbund
20. Folkhälsans förbund rf
21. HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu
22. Helsingin hiippakunnan tuomiokapituli
23. Helsingin yliopisto
24. HelsinkiMissio
25. HUS / Eteläinen syöpäkeskus
26. Hyvän mielen talo ry
27. Ihmisoikeuskeskus
28. Ihmisoikeusliitto
29. Into ry – etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta ry
30. Invalidiliitto ry
31. Irti Huumeista ry
32. Jyväskylän ammattikorkeakoulu Jamk
33. Jyväskylän yliopisto
34. Kansallisen koulutuksen arviointikeskus Karvi
35. Kanuuna
36. Kasvatuksen ja nuorisotyön asiantuntijat KNT
37. Kauniaisten kaupunki
38. Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma
39. Keski-Suomen hyvinvointialue
40. Kirkkohallitus
41. KoKoA – Koulutetut Kokemusasiantuntijat ry
42. Kokoomusopiskelijat
43. Kriminaalihuollon tukisäätiö
44. Kuntaliitto
45. Lappeenrannan kaupunki
46. Lapsiasiavaltuutetun toimisto
47. Lapuan hiippakunnan tuomiokapituli
48. Lasten ja nuorten keskus
49. Liikkuva koulu-ohjelma, Opetushallitus
50. Länsirannikon koulutus Oy
51. Maailman onnellisin opiskelija -kurssi
52. Mannerheimin Lastensuojeluliitto
53. Mediakasvatusseura ry
54. Mielenterveyden keskusliitto
55. Mielenterveyspooli
56. Mielenterveystalo.fi  & HUS
57. MIELI Kainuun mielenterveys ry / Nuorimieli -toiminta
58. MIELI Suomen Mielenterveys ry
59. Moniheli Ry
60. Mty Etappi ry
61. Nuorisoasuntoliitto NAL ry
62. Nuorisokeskus Metsäkartano
63. Nuorten Akatemia
64. Nuorten mielenterveysseura Yeesi ry
65. Nuorten Suomi ry
66. Nuorten Ystävät ry
67. Nyyti ry
68. ONIT Sport
69. Onni, Ohjaamojen psykososiaalinen tuki
70. Opettajankoulutus, erityisesti varhaiskasvatus
71. Opetus- ja kulttuuriministeriö OKM
72. Opetusalan ammattijärjestö OAJ
73. Opetushallitus
74. Opiskelijoiden Liikuntaliitto
75. Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiö
76. Osaamiskeskus Nuoska, Xamk/Juvenia
77. Pesäpuu ry
78. Pieksämäen kaupunki/ nuorisotoimi
79. Pielaveden 4H-yhdistys ry
80. PlusTerveys Lääkärit
81. Porvoon kaupunki
82. PSHP TAYS/ Viva-tiimi
83. Päivikki ja Sakari Sohlbergin säätiö
84. Pöytyän kunta / Työllistämispalvelut
85. Saamelaiskäräjät
86. SAK ry
87. SAKKI Ry
88. Salon kaupunki
89. SASKY Koulutuskuntayhtymä
90. Sekasin kollektiivi
91. Seta ry
92. Sosiaali- ja terveysministeriö STM
93. STTK-Opiskelijat
94. Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry
95. Suomen Humanistinen Ammattikorkeakoulu Oy
96. Suomen Icehearts ry
97. Suomen Kuntaliitto
98. Suomen Kuntoutusyrttäjät
99. Suomen Lukiolaisten Liitto
100. Suomen musiikkiterapiayhdistys ry
101. Suomen nuorisokeskusyhdistys ry
102. Suomen Olympiakomitea
103. Suomen Opiskelija-Allianssi – OSKU ry
104. Suomen opiskelijakuntien liitto – SAMOK ry
105. Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry
106. Suomen Punainen Risti
107. Suomen UNICEF ry
108. Suomen Valmentajat ry
109. Suomen ylioppilaskuntien liitto SYL ry
110. Suomen Yrittäjät
111. Syömishäiriöliitto – SYLI ry
112. Takuusäätiö
113. Tampereen kaupunki
114. Tampereen yliopisto
115. Tekniikan Akateemiset
116. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
117. Trasek ry
118. Tuki- ja liikuntaelinliitto Tule ry
119. Turun ammattikorkeakoulu
120. Turun Ohjaamo
121. Turun yliopisto/Soit
122. Työ- ja ellinkeinoministeriö TEM
123. Työalue Keski-Suomi / taustaorg. Jyväskylän nuorisopalvelut
124. UKK-instituutti
125. Valtion liikuntaneuvosto
126. Vammaisten lasten ja nuorten tukisäätiö Vamlas
127. Vantaan kaupunki
128. Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöt ry
129. Varsinais-Suomen mielenterveysomaiset – FinFami ry
130. Väestöliitto ry
131. Yhteiset Lapsemme ry
132. Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö YTHS
133. Y-Säätiö
134. #näeNepsy ry
135. Suomen Nuorisosirkusliitto
136. Kulttuuri- ja taidealan keskusjärjestö KULTA ry
137. Lääkäriliitto

Sivua muokattu 15.11.2022

Ota yhteyttä

Johanna Kujala

Yhteiskuntasuhdepäällikkö
+358 40 574 1922
etunimi.sukunimi@mieli.fi


Sisältö liittyy seuraaviin aihealueisiin: