Siirry sisältöön

Mielenterveyden vahvistaminen parantaa kokemusta elämän mielekkyydestä sekä antaa kykyä selvitä erilaisista haasteista ja vastoinkäymisistä, joita jokainen elämässään väistämättä kohtaa. Nuorisotyöntekijä, joka aidosti kohtaa ja kuuntelee, voi olla nuorelle hyvin merkityksellinen ja tärkeä tuki. Nuoren kohtaaminen välittää nuorelle tunnetta, että hän on merkityksellinen ja hänellä on väliä.

Nuorten kädet yhdessä

Mielenterveystaitojen vahvistaminen

Mielenterveyden edistäminen on myös mielenterveystaitojen vahvistamista. Näitä taitoja voi vahvistaa harjoittelemalla tunteiden tunnistamista, nimeämistä ja säätelyä, havainnollistamalla arjen rytmin ja arjen taitojen merkitystä hyvinvoinnille ja jaksamiselle, lisäämällä keinoja rauhoittua, auttamalla selvittämään ristiriitoja sekä rohkaisemalla kertomaan huolista. Arjen toiminnoissa voi mallintaa esimerkiksi ristiriitojen ratkaisemista tai tunteiden sanoittamista. Mielenterveystaitojen vahvistamiseen on paljon erilaisia materiaaleja ja työvälineitä, jotka antavat konkreettisia keinoja harjoitella mielenterveystaitoja. Nuorisotyö tarjoaa kaikille nuorille yhdenvertaisen alustan eri mielenterveystaitojen oppimiseen.

Miten nuorisotyöntekijänä voit vahvistaa nuoren mielenterveyttä?

 • olemalla läsnä ja kohtaamalla nuori yksilönä,
 • rohkaisemalla ja kannustamalla,
 • välittämällä tunnetta, että jokainen nuori on ainutlaatuinen ja arvokas,
 • olemalla kiinnostunut siitä, mitä nuoren suojakuoren alla on,
 • huomaamalla ja sanoittamalla nuoren vahvuuksia,
 • tukemalla ryhmäytymistä ja turvallisen yhteisön rakentumista,
 • puuttumalla välittömästi havaitsemaansa kiusaamiseen ja syrjintään,
 • opettamalla mielenterveystaitoja,
 • kehittämällä itseään omissa mielenterveystaidoissaan ja toimimalla hyvänä esimerkkinä esimerkiksi tunne- ja vuorovaikutustaidoissa,
 • tekemällä hyvää yhteistyötä muiden nuoria kohtaavien ammattilaisten kesken,
 • pitämällä omasta mielenterveydestään hyvää huolta.

Jokainen nuori tarvitsee ympärilleen turvallisia, läsnäolevia ja kiinnostuneita aikuisia. Kaikilla nuorilla ole myönteisiä ja kannustavia vuorovaikutussuhteita elämässään. Nuorisotyön ammattilainen voi olla ainoa, neutraali taho, joka lähestyy nuorta hänen omilla ehdoillaan arvostaen ja kuunnellen. Nuorisotyöntekijä voi olla korvaamaton osa nuoren turvaverkkoa ja tärkeä nuoren mielenterveyttä suojaava tekijä.

Lähteitä

Nurmi, Sillanpää & Hannukkala 2014: Hyvää mieltä yhdessä – Käsikirja alakoululaisen mielenterveyden edistämiseen.

Erkko & Hannukkala 2013: Mielenterveys voimaksi.


Tutustu nuorisotyön materiaaleihin

Mielenterveys voimaksi -kirja

Nuorisotyöstä tehdään päivittäin nuorten mielenterveyttä vahvistavaa työtä. Arvostava ja kiireetön kohtaaminen, myönteinen palaute ja kannustus …

Hyvän mielen materiaalit nuorille

Mielen hyvinvointia vahvistavia harjoituksia sisältävä vihkonen nuorille. Materiaali soveltuu itsenäiseen tai ryhmätyöskentelyyn.

Kadonneen ystävän jäljillä -peli

Yläkouluikäisille suunnatussa pelissä pelaajat seikkailevat ryhmänä ja ratkovat kadonneen ystävän arvoitusta suorittamalla erilaisia tehtäviä.

Kuvassa kaksi nuorta juttelee ulkona puistossa. Kuvassa toinen nuori kuuntelee keskittyneesti, mitä toinen kertoo.

KAMU Kaveri mielessä, Miten tuen kaveriani? -tunnit

KAMU-tunnit ovat neljän oppitunnin kokonaisuus, jonka aikana nuori saa välineitä omasta jaksamisesta ja mielenterveydestä huolehtimiseen, kaverin tukemiseen, huolen puheeksi ottamiseen kaverin kanssa sekä siihen, milloin kaverin tilanne on vietävä aikuisen tai ammattilaisen tietoon.