Siirry sisältöön

KAMU Kaveri mielessä, Miten tuen kaveriani? -tunnit

KAMU-tunnit ovat neljän oppitunnin kokonaisuus, jonka aikana nuori saa välineitä omasta jaksamisesta ja mielenterveydestä huolehtimiseen, kaverin tukemiseen, huolen puheeksi ottamiseen kaverin kanssa sekä siihen, milloin kaverin tilanne on vietävä aikuisen tai ammattilaisen tietoon.
Kuvassa kaksi nuorta juttelee ulkona puistossa. Kuvassa toinen nuori kuuntelee keskittyneesti, mitä toinen kertoo.

Yleistä KAMU-tunneista

 • KAMU-tunnit on kehitetty yhteistyössä koulujen moniammatillisten tiimien kanssa kouluissa työskentelevien nuorisotyötekijöiden työvälineeksi.
 • KAMU-tunteja voi pitää nuorisotyön ammattilainen itsenäisesti tai työparin kanssa (opettaja, opinto-ohjaaja tai oppilashuoltoon kuuluva henkilö).
 • KAMU-tunnit on (4*45 min) suunnattu yläkouluikäisille nuorille.
 • Tunnit sisältävät tietoa, pohdintatehtäviä sekä toiminnallisia harjoitteita.
 • Tunnit ovat muokattavissa sopivaksi myös pidemmille tuokioille/oppitunneille (esim. 60 min, 75min).
 • Tunnit voi toteuttaa koulupäivän sisällä tai koulupäivän ulkopuolella omana kurssikokonaisuutenaan.
 • KAMU-tunneista voi antaa osallistujille todistuksen koulutuksen päätteeksi.

KAMU-tuntien tavoitteet

 • Lisätä ymmärrystä ja taitoja, miten vahvistaa omaa ja kaverin jaksamista ja mielenterveyttä.
 • Vahvistaa taitoja auttaa itseä ja kaveria, kun elämä tuo mukanaan haasteita.
 • Antaa rohkeutta ja välineitä ottaa huolta aiheuttava asia puheeksi kaverin kanssa.
 • Lisätä ymmärrystä siitä, millaisissa tilanteissa on tärkeää kääntyä aikuisen tai ammattilaisen puoleen.
 • Lisätä rohkeutta avun vastaanottamiseen ja avun hakemiseen sekä antaa tietoa eri auttamistahoista.

KAMU-tuntien sisältö

 • KAMU-tunnit on rakennettu diaesityksen pohjalle. Löydät KAMU-oppaasta kuhunkin diaan liittyvän lisätiedon, selkeät ohjeistukset, syventävät kysymykset sekä dian sisältöön kuluvan ajan.
 • Varsinaisten tuntimateriaalien lopuksi on myös ekstradiat, jossa on harjoitteita tai sisältödioja, joilla tunnin sisältöjä voi syventää tai laventaa.
 • Voit printata itsellesi sekä diasetin että KAMU-oppaan. KAMU-opasta voi tilata myös MIELI ry:n verkkokaupasta.

1. tunti: ”Mikä auttaa minua voimaan hyvin?”

Tässä osiossa saat vinkkejä, miten omasta mielenterveydestä voi huolehtia.

Ensimmäisellä tunnilla voit hyödyntää halutessasi selviytymiskeinoista tehtyjä kuvakortteja ”Millainen selviytyjä olen?” -harjoitteessa.

2. tunti: ”Miten tunnistan tunteita ja kuuntelen empaattisesti?”

Tässä osiossa pohdit kaveritaitoja ja tunteiden merkitystä oman mielenterveyden sekä kaverin tukemisen kannalta.

3. tunti ”Miten tuen toista ja otan vaikean asian puheeksi?”

Tässä osiossa saa ymmärrystä empaattisen kuuntelemisen tärkeydestä sekä vinkkejä siihen, miten vaikean asian voi ottaa puheeksi.

4. tunti ”Milloin minun on syytä kääntyä aikuisen puoleen?”

Tässä osiossa opit tunnistamaan, milloin aina tarvitaan aikuisen tai ammattilaiset tukea ja apua ja saat tietoa eri auttamistahoista.

KAMU-tuntien materiaalit

KAMU Kaveri mielessä -tunnit sisältävät KAMU-diat sekä KAMU-oppaan, josta löytyy yleistä tietoa KAMU-tuntien toteuttamisesta sekä ohjeistukset kunkin dian sisällöistä sekä harjoitteista. KAMU ohjevihkosessa löytyy myös yleistä tietoa KAMU-tuntien toteuttamisesta sekä tunneilla tarvittavat liitteet.

Voit printata itsellesi KAMU-tuntien diaesityksen ja KAMU-oppaan kokonaisuudessaan täältä.

KAMU-tuntien oheismateriaaleja

 • Ennen tuntien pitämistä, on tärkeää tutustua huolella ohjeistuksiin ja materiaaleihin.
 • Tunnit on rakennettu 45 minuutin mittaisiksi kokonaisuuksiksi. Mikäli haluaa toteuttaa jonkin tehtävän pidemmällä kaavalla tai jos ryhmä on hyvin keskustelevainen, aikaa voi mennä yhteen tuntikokonaisuuteen pidempään. Mikäli käytettävissä on kuitenkin maksimissaan 45 minuuttia/aihe, on tärkeä pohtia etukäteen, minkä asian tai harjoitteen voi jättää pois tai vähemmälle käsittelylle.
 • Tärkeintä ei ole kaikkien materiaalien läpikäyminen vaan teeman äärelle pysähtyminen ja olennaisten asioiden käsittely ryhmän tarpeiden mukaan.
 • Ohjeistuksessa on otettu jokainen dia omaksi kokonaisuudeksi ja siihen on merkitty ohjeellinen aikataulu dian asioiden tai harjoitteiden läpikäymiselle.
 • Nuorille kannattaa kertoa, että KAMU-tuntien puitteissa ei ole tarkoitus käsitellä nuorten henkilökohtaisia asioita. Jos tunnilla käsitellyt sisällöt herättävät ajatuksia, josta haluaisi keskustella, on tärkeää, ettei jää huoliensa kanssa yksin. Tuntien jälkeen voi tulla juttelemaan, ottaa yhteyttä verkosta löytyviin auttamistahoihin tai kertoa huolesta jollekin lähipiirin aikuiselle
 • KAMU-tuntien ohjaajakoulutus

  • KAMU-tuntien käyttöönotton helpottamiseksi järjestämme KAMU-tuntien ohjaajakoulutuksia, joissa tutustutaan KAMU-tuntien sisältöihin sekä materiaaleihin.
  • Ohjaajakoulutuksessa käsitellään myös sitä, mitä on mielenterveyden vahvistaminen, mitä hyötyä KAMU-tunneista on nuorelle itselleen sekä kouluyhteisölle sekä millaisiin tilanteisiin ja sisältöihin KAMU-tunnit sopii mm. koulun opetussuunnitelmassa.
  • Seuraava KAMU-tuntien ohjaajakoulutus on 13.2.2023 klo 13-15.30. Ilmoittautumislinkki tulee myöhemmin.

  Palaute on meille erittäin tärkeää

  Olisimme erittäin kiitollisia, jos voisitte jakaa seuraavaa linkkiä nuorille pidettyjen tuntien jälkeen. Keräämme palauttetta tuntien sisällöistä ja niiden toimivuudesta eri luokka-asteille. Myös teidän tuntia ohjanneiden palaute on meille erittäin tärkeää.

  Palautteeseen vastanneiden kesken arvomme tuotepaketteja. Ohjaajan palautekyselyssä kysytään yhteystietoja, jotka voi jättää, mikäli haluaa osallistua tuotearvontaan.

  Sivua muokattu 8.2.2024

  Ota yhteyttä

  Marja Snellman-Aittola

  Asiantuntija, Nuoret-yksikkö, Nuorisoalan osaamiskeskushanke
  +358 40 190 5493
  etunimi.sukunimi@mieli.fi


  Sisältö liittyy seuraaviin aihealueisiin: