Gå till innehåll

Lektionerna KAMU Tänk på din kompis, Hur stöttar jag min kompis?

KAMU-lektionerna är en helhet av fyra lektioner, under vilka den unga får redskap för att ta hand om sin egen ork och psykiska hälsa, för att stödja en kompis, att föra ett bekymmer på tal med en kompis samt när en vuxen eller yrkesperson behöver få veta om kompisens situation.

Allmänt om KAMU-lektionerna

 • KAMU-lektionerna har utvecklats i samarbete med skolornas yrkesövergripande team som ett redskap för ungdomsarbetare som arbetar i skolan.
 • KAMU-lektionerna kan hållas självständigt av en yrkesperson inom ungdomsarbetet eller i tvåmannateam (tillsammans med en lärare, studiehandledare eller person inom elevvården).
 • KAMU-lektionerna (4*45 min) riktar sig till unga i högstadieåldern.
 • Lektionerna innehåller information, reflektionsuppgifter och praktiska övningar.
 • Lektionerna kan även ändras för att passa längre lektioner (t.ex. 60 min., 75 min.).
 • Lektionerna kan hållas inom skoldagen eller utanför skoldagen som en egen kurshelhet.
 • I slutet av utbildningen kan man ge deltagarna ett intyg på KAMU-lekti

Målsättningar med KAMU-lektionerna

 • Öka förståelsen och färdigheterna för hur man stärker sin egen och kompisens ork och psykiska hälsa.
 • Stärka färdigheterna i att hjälpa sig själv och kompisen när livet medför utmaningar.
 • Ge mod och redskap för att föra en fråga som orsakar bekymmer på tal med kompisen.
 • Öka förståelsen för i hurdana situationer det är viktigt att vända sig till en vuxen eller en yrkesperson.
 • Öka modet för att ta emot hjälp och söka hjälp samt ge information om olika hjälpande aktörer.

KAMU-lektionernas innehåll och material

 • KAMU-lektionerna är uppbyggda utifrån en presentation med diabilder. I anvisningarna hittar du för varje diabild mer information, tydliga instruktioner, fördjupande frågor samt tiden som krävs för diabildens innehåll.
 • Under varje avsnitt hittar du både information i ett PDF-dokument om diabilderna samt anvisningar för diabilderna.
 • I slutet av själva lektionsmaterialen finns även extra diabilder med övningar eller innehåll som kan användas för att fördjupa eller bredda innehållet i lektionen.
 • Du kan skriva ut både uppsättningen med diabilder och anvisningarna i sin helhet åt dig själv.

 • Innan du håller lektionerna är det viktigt att du bekantar dig med anvisningarna och materialet noggrant.
 • Det lönar sig att göra lektionerna så praktiska och med så mycket diskussion som möjligt. Du behöver till exempel inte visa alla textdiabilder för eleverna eller gå igenom dem slaviskt. Det viktigaste är att få eleverna att förstå.
 • Lektionerna är byggda som helheter på 45 minuter. Om du vill genomföra en uppgift längre eller om gruppen diskuterar mycket, kan lektionen vara längre än en lektionshelhet. Om du däremot har maximalt 45 minuter/tema tillgängligt, är det viktigt att i förväg fundera på vilken fråga eller övning som kan utelämnas eller behandlas mindre.
 • Det viktigaste är inte att gå igenom allt material, utan att stanna vid temat och att behandla de väsentligaste frågorna enligt gruppens behov.
 • I anvisningarna är varje diabild sin egen helhet och en vägledande tidtabell för att gå igenom frågorna eller övningarna på diabilden har markerats på den.
 • Det lönar sig att berätta för ungdomarna att KAMU-lektionerna inte är avsedda för att behandla deras privata frågor. Om innehållen som diskuteras på lektionen väcker tankar som någon skulle vilja diskutera, är det viktigt att hen inte lämnas ensam med sina bekymmer. Efter lektionerna kan man komma och samtala, kontakta hjälpande aktörer som finns på nätet eller berätta om bekymret för en vuxen i närståendekretsen eller en vän.
 • Handledarutbildning för KAMU-lektionerna

  För att underlätta implementeringen av KAMU-lektionerna ordnar vi handledarutbildningar för KAMU-lektionerna, där man bekantar sig med KAMU-lektionernas innehåll och material.

  I handledarutbildningen behandlas också vad stärkande av psykisk hälsa är, vilken nytta den unga själv och skolgemenskapen har av KAMU-lektionerna, samt till hurdana situationer och innehåll KAMU-lektionerna passar bland annat i skolans läroplan.

  Kontakta oss

  Marja Snellman-Aittola

  Expert, enheten för ungdomsverksamhet, projektet Kompetenscentrum på ungdomsområdet
  +358 40 190 5493
  fornamn.efternamn@mieli.fi

  Sidan har redigerats 26.11.2023