Gå till innehåll

Psykisk hälsa – källa till livskraft (webbkurs)

Välkommen att stärka ungdomars psykiska hälsa! Den här kursen ger dig tips, idéer och perspektiv på att stärka den psykiska hälsan och stödja färdigheter i psykisk hälsa. Kursen är utformad för självstudier, antingen på egen hand eller i en arbetsgrupp. Kursen är kostnadsfri.

Krispärm för ungdomssektorn

Pärmen är avsedd för ungdomsarbetare som en handledning i krissituationer och som infobank i vardagen.

Övningsbok för ett positivt sinne. Handbok för ledare. (12 st + post)

Handboken för ledare är utarbetad speciellt med tanke på ungdomsledare och andra yrkesmänniskor som arbetar med ungdomar. I handboken har man samlat övningar för att främja ungas psykiska hälsa som kan genomföras antingen som grupparbete eller individuellt arbete. Handboken för handledare utformar en helhet tillsammans med "Övningsbok för ett positivt sinne" och "Må bra årsklockan."

Må bra -årsklockan

Må bra -årsklockan guidar dig att överväga hur ungdomsarbetet kan främja ungas psykiska hälsa i …