Gå till innehåll

Övningsbok för ett positivt sinne. Handbok för ledare. (12 st)

Handboken för ledare är utarbetad speciellt med tanke på ungdomsledare och andra yrkesmänniskor som arbetar med ungdomar. I handboken har man samlat övningar för att främja ungas psykiska hälsa som kan genomföras antingen som grupparbete eller individuellt arbete. Handboken för handledare utformar en helhet tillsammans med "Övningsbok för ett positivt sinne" och "Må bra årsklockan."

Må bra -årsklockan

Må bra -årsklockan guidar dig att överväga hur ungdomsarbetet kan främja ungas psykiska hälsa i …

Skyddsnät

Skyddsnät poster (50 x 70 cm) visar olika människor som vi alla har i vårt …

Må bra hand (12 st)

Må Bra Hand -affisch (2019) fungerar som ett diskussionsforum och påminner oss om hur många …

Känslornas bergochdalbana

Känslornas bergochdalbana

Känslornas bergochdalbana hjälper att börja diskutera om sina känslor och hitta på olika känslor och …

Skyddsnät

Affischen kan användas för att väcka diskussioner med ungdomar om olika copingstrategier.

Mitt skyddsnät

Affischen Mitt skyddsnät visar människor, nätverk och möjligheter till stöd som unga har i sina liv.