Gå till innehåll

Må bra -årsklockan

ISBN:
978-952-7022-85-6
Utgivare:
Kompetenscentret Vahvistamo
Publicerad:
2021
Omfattning:
24 s.

Må bra -årsklockan guidar dig att överväga hur ungdomsarbetet kan främja ungas psykiska hälsa i det dagliga arbetet med unga. Syftet är att titta på normala aktiviteter genom “mentalhälsofrämjande glasögon” och utveckla arbetsgemenskapens verksamhet.

Årsklockan är indelad enligt kalenderåret.

Ladda

Sidan har redigerats 28.8.2023


Innehållet ingår i följande teman: