Gå till innehåll

Krispärm för ungdomssektorn

Pärmen är avsedd för ungdomsarbetare som en handledning i krissituationer och som infobank i vardagen.
Utgivare:
Allians rf och MIELI rf
Publicerad:
2018

I krispärmen för ungdomssektorn ingår en beredskapsplan, bakgrundsmaterial om ungdomssektorns roll i hanteringen av krissituationer, information om unga och kriser samt en handbok för hur man skapar och uppdaterar en beredskapsplan.

Krispärmen har tagits fram i samarbete mellan Allians rf och MIELI rf.

Ladda ner krispärmen


Innehållet ingår i följande teman: