Gå till innehåll

Körkort i psykisk hälsa för grundskolan

Körkort i psykisk hälsa till högstadiet är ett för alla öppet elektroniskt läromedel och undervisningsmaterial för färdigheter inom psykisk hälsa.
Körkort i psykisk hälsa

Körkort i psykisk hälsa är ett för alla öppet elektroniskt läromedel för att förbättra färdigheterna inom psykisk hälsa i grundskolan. Elevernas färdigheter ökar i enlighet med läroplanen bl.a. i känslo-och kompisfärdigheter samt i kroppsregler, att hitta sina egna styrkor och att hantera vardagen. Läromedlet består av en målinriktad väg till lärande, där lärarledda avsnitt och elevernas självständiga studieavsnitt alternerar. Anmäl dig till meddelandelistan, så får du inbjudningar till öppna utbildningar.

Materialet Körkort i psykisk hälsa

Körkort i psykisk hälsa består av målgruppsspecifika ”kurser” som du når direkt via följande länkar:

Körkortets innehållsområden

Följande färdigheter inom psykisk hälsa övas:

  1. Känslofärdigheter
  2. Självkännedom och styrkor
  3. Kompisfärdigheter
  4. Värden och attityder
  5. En god vardag
  6. Respektera din kropp
  7. Förmåga att klara sig
  8. Drömmar och tillit till livet (för årskurserna 7–9)

Efter att eleven har uppnått lärandemålen tilldelar läraren hen ett kursspecifikt körkort. När man uppnår alla mål under hela grundskolan är man berättigad till diplomet Körkort i psykisk hälsa, som den unga kan använda till exempel när hen söker sommarjobb.

Fördelarna för läraren med Körkort i psykisk hälsa

För läraren erbjuder Körkort i psykisk hälsa en helhet som framskrider systematiskt i genomförandet av läroplanen. Lärandet av färdigheterna inom psykisk hälsa stöds av ett för åldersnivån lämpligt, inspirerande och interaktivt läromedel. De funktionella uppgifterna som utförs med hela klassen skapar gruppsammanhållning och motiverar. För elever i årskurs 3–9 finns också avsnitt som görs självständigt. Elevens självutvärdering i uppnåendet av målen gör lärandeprocessen smidigare.

Lektionerna är trevliga både för eleverna och läraren. På lektionerna har man lärt sig begrepp relaterade till de egna känslorna, självkännedom och kompisfärdigheter. Nyttigt och effektivt!

Idén och den största delen av lärandemålen till Körkort i psykisk hälsa utvecklades i projektet #denbästaskolan i skolan Iittalan yhtenäiskoulu i Tavastehus, som finansierades av Utbildningsstyrelsen. MIELI Psykisk Hälsa Finland rf fortsatte utvecklingsarbetet tillsammans med Iittalan yhtenäiskoulu och utarbetade ett elektroniskt läromedel som gör det möjligt att uppnå målen. Körkort i psykisk hälsa publicerades på finska 2021.

Sidan har redigerats 18.9.2023