Gå till innehåll

Kort för känslo- och vänskapsfärdigheter

Pris:
9 €
Köp i nätbutiken

Med hjälp av korten för känslo- och vänskapfärdigheter kan man öva på att identifiera, namnge och uttrycka känslor samt på interaktionsförmågan. Korten kan användas månsidigt som stöd för olika övningar samt som hjälp vid fostringssamtal. Korten hjälper eleverna att sätta ord på till exempel konfliktsituationer under rasterna och hitta nya handlingsstrategier för dem. I handboken Må bra tillsammans finns en idébank för hur korten kan användas i skolvardagen. 

Korten för känslo- och vänskapfärdigheter är en del av undervsiningmaterialet Må bra tillsammans, som har utveckalats av MIELI Föreningen Psykisk Hälsä Finland rf för att främja lågstadieelevers psykiska hälsa. 

Sidan har redigerats 16.4.2024