Gå till innehåll

Främja psykisk hälsa i grundskolan

I Må bra tillsammans -utbildningen får man kunskap om hur man kan stärka och främja elevers psykiska hälsa i skolan. Deltagaren får verktyg för undervisning i psykisk hälsa i enlighet med den nya läroplanen. Man får också idéer kring samarbete med elevvården och med föräldrarna. Målgrupp: lågstadiepersonalet. Omfattning 3 t (2 t via Teams).

Kompetensmål

Efter utbildningen

  • vet deltagaren hur man kan stärka och främja elevers psykiska hälsa i skolan

  • känner deltagaren till undervisningsmaterialet Må bra tillsammans och övningar inom psykisk hälsa

  • har deltagaren verktyg för undervisning i psykisk hälsa i enlighet med den nya läroplanen.

Innehåll i utbildning

  • Psykisk hälsa som resurs inom grundskolan

  • Vad är skolelevens färdigheter inom psykisk hälsa och hur man kan lära ut dem

  • Känslo- och interaktionsfärdigheter

  • Självkännedom och överlevnad

Priset på utbildning

Omfattning 3t: 750€

Omfattning 2t (via Teams): 450€

Ta kontakt

Minna Lindström

Sakkunnig

+358 40 357 2758

fornamn.efternamn@mieli.fi

Mer om