Gå till innehåll

Kort för känslo- och vänskapsfärdigheter

Med hjälp av korten för känslo- och vänskapsfärdigheter kan man öva på att identifiera, namnge och uttrycka känslor samt på interaktionsförmågan.

Korten kan användas mångsidigt som stöd för olika övningar samt som hjälp vid fostringssamtal. Korten hjälper eleverna att sätta ord på till exempel konfliktsituationer under rasterna och hitta nya handlingsstrategier för dem. I handboken Må bra tillsammans finns en idébank för hur korten kan användas i skolvardagen.

Korten för känslo- och vänskapsfärdigheter är en del av undervisningsmaterialet Må bra tillsammans, som har utvecklats av MIELI Psykisk Hälsa Finland rf för att främja lågstadieelevers psykiska hälsa.

Illustratör: Taija Turkumäki

Ladda ner

Köp korten

Mer om

Må bra tillsammans -utbildning

Utbildningen riktar sig till lågstadiets personal. I utbildningen får man kunskap om hur man kan stärka och främja elevers psykiska hälsa i skolan.

Sidan har redigerats 19.9.2022


Innehållet ingår i följande teman: