Gå till innehåll

Känslomoln för elever i lågstadiet

Känslomoln är kort som hjälper barn att lära sig identifiera, namnge och uttrycka känslor.

Det finns övningar i emotionella färdigheter med hjälp av Känslomoln i Må bra tillsammans – Handbok för främjande av lågstadieelevers psykiska hälsa (s. 69-70 och bilaga 3).

Ladda ner

Mer om

Må bra tillsammans -utbildning

Utbildningen riktar sig till personal som möter elever i lågklasserna. I utbildningen får man kunskap om hur man kan stärka och främja elevers psykiska hälsa i skolan.

Sidan har redigerats 28.10.2022


Innehållet ingår i följande teman: