Gå till innehåll

Våld i nära relationer

Våld i nära relationer, till exempei i familjen eller i parrelationen, är inte bara fysisk misshandel, utan omfattar ofta även psykiskt våld.

Sexmissbruk

En normal sexualitet kan visa sig på många olika sätt, och en stark sexuell lust är inte i sig ett tecken på ett problem. Om dina sexuella behov fyller dina tankar till den grad att det påverkar ditt liv negativt kan det vara fråga om sexmissbruk. Sexmissbruk är en form av beroende.

Alla barn i centrum (ABC) -föräldragrupper

ABC är en föräldragrupp med fyra träffar. Den riktar sig till alla föräldrar som har barn i åldern 3-12 år. Tanken med ABC är att stärka relationen mellan föräldrar och barn samt stöda barnets positiva utveckling.

Familj och barn i samspel -arbetet

Familj & barn i samspel -arbetet (förkortat TLP från det finska Toimiva lapsi ja perhe) syftar till att stödja barnets utveckling och förebygga generationsöverbryggande problem. Målet med arbetet är att skapa en fungerande och utvecklingsfrämjande vardag för alla barn och unga - inom hemmet, småbarnspedagogiken och skolan samt inom fritidsmiljöerna.