Gå till innehåll

Må bra tillsammans -handboken

En handbok för främjande av psykisk hälsa för grundskolans personal.

I skolvardagen lär man sig en enorm mängd färdigheten som behövs i livet. Skolan är en plats där barn och professionella fostrare som är mycket olika och befinner sig i olika skeden möts kring gemensamma sysslor och inlärning. Skolan bjuder även på inlärningsituationer och insikter i fråga om färdigheterna i att stärka sin egen psykiska hälsa. 

Psykisk hälsa innebär livsglädje. Med handboken Må bra tillsammans vill vi sammanföra din klass kring glädjen i att göra saker. Alla kan lära ut färdigheten inom psykisk hälsa på sitt eget sätt i små vardagsögonblick, inom ämneshelheter eller till exempel under Må bra tillsammans- lektioner. I en välmående klass känner alla att de är viktiga. 

Boken ger dig bekräftelse på teman som redan är bekanta, men vi vill även uppmuntra dig att ta tag i det innehåll som är mer främmande för dig. Vi hoppas att den här boken ska skänka din klass välbefinnande och inlärningsglädje och utgöra ett stöd för din motivation och energi. Vi önskar dig glädje och entusiasm i ditt värdefulla arbete med barnen! 

Temat för Må Bra Tillsammans- boken

  • En god vardag och psykisk hälsa
  • Trygg gemenskap
  • Självkännedom
  • Känslor
  • Bemötande
  • Unikhet
  • Trygghet
  • Från konst till känslor
  • Bedömning av färdigheterna inom psykisk hälsa

Köp i nätbutiken

Må bra tillsammans -utbildning

Utbildningen riktar sig till personal som möter elever i lågklasserna. I utbildningen får man kunskap om hur man kan stärka och främja elevers psykiska hälsa i skolan.

Sidan har redigerats 31.1.2024


Innehållet ingår i följande teman: